Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden heb je samen voor het huwelijk in de huwelijkse voorwaarden bepaald welk bezit wel of niet gemeenschappelijk is. Veelal is er ‘een uitsluiting van iedere gemeenschap’. Dat betekent dat er niets samen is. Vaak zijn er naast die uitsluiting toch goederen samen: bv het woonhuis dat op beider naam staat en waarvoor beide partijen een hypotheek zijn aangegaan.

Bij huwelijkse voorwaarden moet goed gekeken worden of er een zogenaamd periodiek verrekenbeding is (in dat geval moet jaarlijks het niet-bestede inkomen verdeeld worden) en/of een finaal verrekenbeding (in welk geval aan het eind van het huwelijk definitief verrekend moet worden.

Zo kiezen veel ondernemers ervoor om op huwelijkse voorwaarden te trouwen en het koophuis op naam van de partner te zetten. Stel er gebeurt wat met de onderneming, dan is het huis in ieder geval veilig omdat het buiten het ondernemingsvermogen valt. Tegelijkertijd is dan vaak een finaal verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden om af te rekenen alsof er een gemeenschap van goederen was, waardoor (de overwaarde van) het huis bij een scheiding wel gelijkelijk verdeeld wordt.

Bij periodieke verrekenbedingen is vaak de situatie dat tijdens het huwelijk er niet jaarlijks verrekend wordt. Aan het eind van het huwelijk wordt dan vermoed dat het dan aanwezige vermogen tijdens het huwelijk ontstaan is en moet dat vermogen gelijk verdeeld worden, behoudens tegenbewijs.

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland