Het toegangsgeld voor de rechtbank, het griffierecht, bedraagt per 1 januari 2019 voor een scheidingsprocedure éénmalig € 297,-. Dit bedrag is voor beide partijen samen. Voor mensen met een toevoeging geldt een griffierecht van éénmalig € 81,-.

Indien het verzoekschrift tot echtscheiding op verzoek van beide echtelieden wordt ingediend (dat is bij mediation het geval) moet iedere partij de helft van het betreffende griffierecht betalen.

Bij mediation betaal je als je geen recht hebt op een toevoeging heeft dus € 148,50 aan griffierecht per persoon en als je dat wel hebt € 40,50 aan griffierecht per persoon.

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland