Ik sta cliënten ook met een toevoeging bij.

  Bij een toevoeging betaal je alleen een eenmalige bijdrage, die afhankelijk is van je inkomen in het kalenderjaar van twee jaar geleden, dus (huidig kalenderjaar: 2018 - 2 = )2016.

  Bij scheidingsmediation, dus als je samen gaat scheiden, is de eigen bijdrage € 53,- of € 105,- als de mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand als mediator is ingeschreven/ Ik ben een bij de Raad voor Rechtsbijstand mediator.

  Bij een niet bij de Raad ingeschreven scheidingsmediator of gezamenlijke advocaat betaalt iedere partij een eigen bijdrage die afhankelijk van het inkomen ergens ligt tussen € 340,- en € 849,-. De advocaat vraagt dan immers de voor partijen dure juridische toevoeging aan in plaats van de goedkope mediationtoevoeging. Ook hier is de hoogte afhankelijk van het inkomen.

  Als je alleen een advocaat bij scheiding inschakelt, moet je in geval van een toevoeging MINIMAAL een eigen bijdrage van ergens tussen  € 340,- en € 849,- betalen. Daarop kan € 53,- gekort worden als het juridisch loket een zogenaamd diagnoseformulier invult.Dat is de zogenaamde diagnose en triage korting.

  De geldende tabellen kun je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl

  Waarom komen mensen vaak wel voor een toevoeging in aanmerking, terwijl zij tevoren denken dat het niet het geval is?
  1. Zij denken dat het inkomen van beide partijen opgeteld moet worden. Dat is nog niet zo: Iedere partij wordt apart bezien bij scheiding. Er is op dit punt wel een verandering op komst, waarbij het gezinsinkomen voortaan uitgangspunt wordt.
   Dat komt omdat er bij scheiding de partners tegenstrijdige belangen (kunnen) hebben, waardoor zij ieder apart bekeken worden.
  2. Als partijen één of meer kinderen hebben en die ingeschreven zijn op het adres van de betreffende partij, wordt de betreffende partij als 'alleenstaand ouder' aangemerkt. Bij de Raad voor Rechtsbijstand is dat dezelfde categorie die voor gehuwden geldt, waar normaal dus het inkomen van twee partijen geldt. 

  Kortom: Alleen jouw inkomen telt, waarbij vaak de norm voor gehuwden/samenwoners geldt.

  Dat betekent dat er veelal tot een fiscaal inkomen in 2016 (2 jaar geleden) in box 1 (inkomen uit werk minus woning) tot € 38.000,- recht is op een toevoeging. Deze norm geldt als alleenstaand ouder. In geval je als alleenstaande wordt aangemerkt, ligt de grens bij 26.400 euro.

  Het fiscaal inkomen 2016 in box 1 kun je vinden op de achterkant van de belastingaanslag van 2016. Als je geen aangifte hebt gedaan, is veelal het fiscaal loon op je jaaropgave 2016 bepalend. Als dat dus minder dan 38.000 euro is, kom je in aanmerking voor een toevoeging. 

  Als je inkomen of vermogen aanmerkelijk lager is geworden sinds 2015 kun je vragen om een zogenaamde peiljaarverlegging. Je inkomen en vermogen in het lopende kalenderjaar is dan bepalend. Realiseer je wel dat dit inkomen bij peiljaarverlegging achteraf gecontroleerd kan worden.

  Er zijn ook een aantal andere voorwaarden verbonden aan de toevoeging:
  1. Je mag geen
  ‘box 3’-vermogen hebben dat boven het heffingvrij vermogen ligt (dit ligt in 2018 op € 30.000,- per persoon, dus € 60.000,-voor beide partijen samen). 

  2. de resultaatsbeoordeling': Achteraf wordt bij een toevoeging bekeken of je door de scheiding niet teveel vermogen hebt gekregen. De grens ligt bij 15.000 euro. Als je meer dan dit bedrag uit de scheiding overhoudt, wordt de toevoeging ingetrokken. Dat vermogen kan komen uit bijvoorbeeld de verkoop van het huis of ontvangst van een uitkoopsom voor het huis, beëindiging van verzekeringspolissen of verdeling van spaargeld). Als je dus meer dan circa 15.000 euro uit de scheiding ontvangt, moet je alsnog met terugwerkende kracht de advocaat of mediator zelf betalen.

  Het kan ook zo zijn dat één van de partijen een toevoeging krijgt en de ander niet.

  Als jullie beiden niet voor een toevoeging in aanmerking komen, is mijn uurtarief als scheidingsmediator € 180,- per uur (excl btw) voor beide partijen samen. Dat is € 218,80 incl btw. 

  Als één niet voor een toevoeging in aanmerking komt en de ander wel, betaalt diegene die niet voor een toevoeging in aanmerking komt € 100,- plus btw per uur. 

  Indien ik je als advocaat bijsta, reken ik ook het uurtarief van € 180,- plus btw. 

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland