kinderalimentatie

Ouders blijven na feitelijk uiteengaan financieel verantwoordelijk voor hun kind of kinderen (hierna wordt telkens in meervoud over kinderen gesproken). De ouders zijn dus verplicht om de kosten van de opvoeding, verzorging en studie van hun kinderen te blijven betalen. Deze onderhoudsplicht geldt voor:
de moeder,
de biologische vader,
een stiefouder als de kinderen deel uitmaken van het huishouden
voor een niet-ouder die samen met één van de ouders het ouderlijk gezag heeft.

De verplichting om kinderalimentatie te betalen staat los van het feit of er nog contact is tussen de ouder en de kinderen.

Voor kinderen jonger dan achttien jaar kun je als (ex)partners samen afspreken hoeveel ieder aan de kosten van de kinderen gaat betalen. Die afspraken leg je vast in het ouderschapsplan of convenant.

Meestal maak je samen met elkaar met hulp van een scheidingsmediator afspraken over de kinderalimentatie. Als dat niet kan of lukt, moet de kwestie via advocaten aan de rechter worden voorgelegd.

De hoogte van de kinderalimentatie is vaak een punt van irritatie tussen ex-partners. Dat komt voor een deel door de ingewikkelde regels over kinderalimentatie.

Deze ingewikkelde regels zijn bedacht door een groep rechters, de expertgroep Alimentatienormen. De expertgroep – vroeger heette het werkgroep - heeft normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie: de zogenaamde Tremanormen. De Trema-normen worden hierna in grote lijnen beschreven.

Op 17 februari 2015 hebben Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van de Steur (VVD, die inmiddels minister van Justitie is geworden) een wetsvoorstel tot herziening van de kinderalimentatie ingediend. Op internet is dit gemakkelijk te vinden onder:

wet herziening kinderalimentatie 34154

Hoofddoelen van deze wet zijn om de berekening van kinderalimentatie in de wet vast te leggen en de berekening van kinderalimentatie eenvoudiger te maken, zodat ouders dat zelf kunnen doen. Verder eindigt de kinderalimentatie voortaan als het kind 18 jaar wordt (dat is nu 21), Als het kind studeert, wordt de kinderalimentatie verlengd totdat het kind 23 jaar wordt. Tenslotte zijn bij invoering van het wetsvoorstel stiefouders niet meer verplicht te betalen voor een inwonend kind. Nu is dat nog wel zo.

Het is onduidelijk op welke termijn dit wetsvoorstel kracht van wet krijgt. In het najaar van 2016 is vanuit de Raad van State grote kritiek op dit wetsvoorstel gekomen, waardoor het onzeker is of dit wetsvoorstel ooit wet wordt.

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland