berekening hoogte behoefte aan kinderalimentatie


De berekening van de behoefte van de kinderalimentatie heet beter gezegd
"de berekening van het eigen aandeel van de ouders". De gedachte achter het systeem is immers dat de totale kosten van de kinderen bestreken worden door de kinderbijslag en daarnaast het aandeel dat de ouders in de kosten van de kinderen betalen. Deze laatste component heet het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen. Vaak wordt dit aangeduid als behoefte van de kinderen.

Hoe wordt de behoefte van de kinderen bepaald?

1. Tel eerst het netto maandinkomen van beide ouders bij elkaar op. Je moet uitgaan van het inkomen vlak voor uiteengaan van partijen.  

Dit salaris is inclusief vakantiegeld en andere vaste emolumenten zoals eindejaarsuitkering, bonus of winstuitkering. Deze vaste emolumenten worden natuurlijk door 12 gedeeld omdat zij meestal 1x per jaar worden uitgekeerd.

2. Tel bij dit gezinsinkomen op:

- het evt. recht op kindgebonden budget waarop recht bestond voor uiteengaan van partijen.

- het evt. recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij tweeverdieners waarbij er één of meer kinderen jonger dan 12 jaar zijn, heeft de minstverdienende partner recht op deze heffingskorting. In 2019 is dit extra inkomen per maand maximaal € 236,25 per maand. (de inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2019 immers maximaal € 2.836 per jaar). 

Hoe achterhaal je de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Om de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting te weten te komen, kijk je op de achterkant van de laatste belastingaanslag. Deel het jaarbedrag op die aanslag door 12 (maanden).

Laat bij het inkomen het fiscaal voordeel van de eigen woning (hypotheekrente aftrek) buiten beschouwing. 

Ook het fiscaal nadeel van de auto van de zaak blijft buiten beschouwing. 

3. Zoek in tabel 1 van de behoeftetabel het aantal kinderbijslagpunten op.

Stel: jullie hebben 2 kinderen van 14 en 10 jaar oud.

De tabel 1 van de behoeftetabel ziet er als volgt uit: 

Leeftijd kind:          punten
0 t/m 5                        4
6 t/m 11                      2
12 t/m 17                    0

Het gevonden puntenaantal is dan 2 punten (2 punten voor het kind van 10 jaar en 0 punten voor het kind van 14 jaar)

4. Zoek in tabel 2 van de behoeftetabel de behoefte van de kinderen op

Stel: jullie hebben samen een netto-inkomen van 2300 euro plus 1850 euro. Er zijn twee kinderen van 14 en 10 jaar oud. Er is geen recht op kindgebonden budget. Er is wel recht op 150 euro per maand aan inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het totaal is dan 2300+1850 +150= 4300 euro inkomen. 

Uit tabel 1 volgt dan - alle kinderbijslagpunten moeten bij elkaar opgeteld worden - dat er 2 kinderbijslagpunten zijn. 

In tabel 2, waar rekening is gehouden met de kinderbijslag, is dan te zien dat er bij een inkomen van 4000 euro en 0 kinderbijslagpunten het eigen aandeel van de ouders 900 euro is (dit is per maand). Hier is het inkomen van ouders 300 euro hoger. In de tabel 2 is bij twee kinderen te zien dat bij 1000 euro inkomenstoename het eigen aandeel 26% toeneemt (bij 1 kind is dat 17%, bij 3 kinderen is dat 33% en bij 4 kinderen is dat 40%).

26% van 300 euro is 78 euro.

Het eigen aandeel is dan in totaal 900 (bedrag bij 4000 euro) plus 78 (26% van 300 euro) is 978 euro per maand voor beide kinderen samen, dat is € 489,-per kind.

De behoefte van de kinderen is dan 978 euro per maand.

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland