Hoe lang kinderalimentatie betalen?

De biologische vader en moeder hebben een onderhoudsplicht tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dat is voor hen ook zo als er geen ouderlijk gezag is of als er geen omgang met de kinderen is.

Alleen in het geval het jongmeerderjarige kind (18-21) zelf in zijn levensonderhoud voorziet door bijvoorbeeld een baan, kan het zo zijn dat er geen of nauwelijks nog behoefte is aan een bijdrage van zijn ouders. Het is aan de ouder om aan te tonen dat deze situatie zich voordoet.

Ingeval één van de ouders trouwt en het kind op die plek woont, is de stiefouder voortaan ook verplicht om bij te dragen in de kosten van het betreffende kind. Ook zijn/haar draagkracht moet dan berekend worden. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden met het feit dat deze stiefouder wellicht ook zelf nog kinderen heeft (uit het vorige huwelijk of relatie)

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland