De hoogte van de kinderalimentatie kan in de loop van de tijd niet meer aansluiten bij de werkelijke situatie.

In de wet staan 2 mogelijkheden om de kinderalimentatiehoogte te veranderen:

  1. door een relevante wijziging van omstandigheden
  2. dat de alimentatie vanaf aanvang niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord.

De eerste wijzigingsgrond is de meest voorkomende wijzigingsgrond.

In wat voor gevallen kan de hoogte van de kinderalimentatie gewijzigd worden?

Er zijn vele situaties denkbaar waarin de hoogte van de kinderalimentatie gewijzigd kan worden:

  • Verandering in zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen (je zorgt meer of minder voor de kinderen)
  • Een van de beide ouders gaat samenwonen. Het gevolg is dat de woonlasten voortaan gedeeld kunnen worden. daardoor zal de betreffende ouder i.h.a. meer draagkracht hebben dan voorheen.
  • Een van de beide ouders gaat trouwen. De betreffende ouder wordt dan ook stiefouder van de kinderen van de nieuwe partner. Indien de stiefkinderen in het gezin van de betreffende ouder wonen, moet de draagkracht van de betreffende ouder voortaan gelijkelijk over alle kinderen van hem/haar en de ex-partner, maar ook over de stiefkinderen verdeeld worden. Meestal heeft dat een lagere draagkracht tot gevolg.
  • Een van de beide ouders raakt werkloos of arbeidsongeschikt. Indien dat buiten schuld gebeurt, zal het nieuwe lagere inkomen uitgangspunt zijn. De bijdrage van deze ouder kan dan worden verlaagd.
  • Voor één van de kinderen hoeft geen kinderalimentatie betaald meer te worden. Dat zou kunnen betekenen dat er meer draagkracht van de ouder overblijft en er meer kinderalimentatie voor de andere kinderen of de ex-partner betaald zou kunnen worden.
  • De lasten van één van de ouders veranderen. Als dit niet een geringe wijziging is, kan op grond daarvan de door iedere ouder bij te dragen bijdrage opnieuw berekend worden.
  • Het vervallen van het fiscale voordeel voor betaling van kinderalimentatie per 1 januari 2015.
E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland