De wettelijke regeling is dat bij een scheiding iedere partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd. Dit heet verevening van ouderdomspensioen.

Bij je scheiding kun je overigens ook andere afspraken maken: echtgenoten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ook de jaren waarin zij voorafgaand aan hun huwelijk hebben samengewoond mee te laten tellen bij de verdeling (verevening) van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Ook is het mogelijk om een andere verdeling van het ouderdomspensioen af te spreken dan 50/50.

De partner krijgt zijn/haar deel van jouw ouderdomspensioen pas vanaf de datum dat jij met pensioen gaat. Jij krijgt jouw deel van zijn/haar ouderdomspensioen pas vanaf de datum wanneer je partner met pensioen gaat.

Het deel van je pensioen dat aan je partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd doodgaat, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

E-MAIL: INFO@TONVANMIL.NL        TEL 043-3672119
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland