Is kinderalimentatie netto of bruto?

Kinderalimentatie is voor de ontvanger, dat is de verzorgende ouder tot het kind 18 jaar is netto. De verzorgende ouder hoeft dus geen belasting te betalen over de kinderalimentatie.

Sterker nog: de ontvangen kinderalimentatie telt niet bij het fiscaal inkomen en heeft dus ook geen gevolgen voor de hoogte van kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

De ouder die kinderalimentatie betaalt, kan vanaf 1 januari 2015 geen belastingvoordeel meer krijgen.
Lees hier meer daarover.

Is partneralimentatie netto of bruto?
Partneralimentatie is bruto. Het is niet mogelijk om partneralimentatie netto te betalen.

De betaler kan de betaalde partneralimentatie aftrekken bij de inkomstenbelasting, waardoor hij een deel van de betaalde partneralimentatie terugontvangt.

Voorbeeld:
Iemand met een fiscaal inkomen van 30.000 euro betaalt 500 euro per maand bruto partneralimentatie.

De aftrek is dan (cijfers: 2018) 40,85% (tussen 20.142 euro en 68.507 euro betaal je 40,85 % inkomstenbelasting).
De betaler krijgt dus 40,85 % van 500 euro terug van de belastingdienst, op verzoek (voorlopige aanslag indienen) kan dat zelfs elke maand teruggekregen worden. Dat is 204,25 euro per maand.
Het kost de betaler dus netto 295,75 euro per maand om 500 euro bruto partneralimentatie per maand te betalen. (500 betaald min 204,25 euro teruggave is 295,75 euro)

Voor de ontvanger is het omgekeerd: De ontvanger moet over de ontvangen partneralimentatie inkomstenbelasting betalen.
dat is (cijfers 2018):
- 36,55% als het totale inkomen niet boven 20.142 euro uitkomt
- 40,85 % tot 68.507 euro
-51,95% daarboven.

Bovendien moet de ontvanger ook procentuele premie ZVW betalen over de bruto ontvangen partneralimentatie. De procentuele ZVWpremie is in 2018 5,65%

Als je in heel 2018 5000 euro bruto aan partneralimentatie ontvangt, moet je daar dus 5,65% van 5000 euro is 339 euro aan procentuele ZVWpremie over betalen. Je krijgt daarvoor een aanslag van de belastingdienst.

De ontvanger betaalt dus minimaal 36,55 +5,65% = 42,2% aan inkomstenbelasting en procentuele premie over de ontvangen partneralimentatie. Als het inkomen hoger dan 20142 euro is, is dat over het meerdere (40,85 + 5,65 =) 46,5%.
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland