Is kinderalimentatie netto of bruto?

Kinderalimentatie is voor de ontvanger, dat is de verzorgende ouder tot het kind 18 jaar is, netto. De verzorgende ouder hoeft dus geen belasting te betalen over de kinderalimentatie.

Sterker nog: de ontvangen kinderalimentatie telt niet bij het fiscaal inkomen en heeft dus ook geen gevolgen voor de hoogte van kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wel telt de ontvangen kinderalimentatie mee bij de bijstandsuitkering (de WWB-uitkering). de inkomsten uit kinderalimentatie worden dus in mindering gebracht op de WWB-uitkering.

De ouder die minimaal 139 euro per maand per kind aan de kosten van de niet-inwonende kinderen betaalt (kinderalimentatie telt daarbij mee), kan fiscaal voordeel krijgen van 25 tot 50 euro per kind per maand! Dit fiscaal voordeel vervalt per 1-1-2015.
Lees hier meer daarover.

Is partneralimentatie netto of bruto?
Partneralimentatie is bruto. Het is niet mogelijk om partneralimentatie netto te betalen.

De betaler kan de betaalde partneralimentatie aftrekken bij de inkomstenbelasting, waardoor hij een deel van de betaalde partneralimentatie terugontvangt.

vb Iemand met een fiscaal inkomen van 30.000 euro betaalt 500 euro per maand partneralimentatie.
De aftrek is dan 42% (tussen 19.645 euro en 56.232 euro betaal je 42% inkomstenbelasting).
De betaler krijgt dus 42% van 500 euro terug van de belastingdienst, op verzoek (voorlopige aanslag indienen) kan dat zelfs elke maand teruggekregen worden. Dat is 210 euro per maand.
Het kost de betaler dus netto 290 euro per maand om 500 euro bruto partneralimentatie per maand te betalen. (500 betaald min 210 euro teruggave is 290 euro)

Voor de ontvanger is het omgekeerd: De ontvanger moet over de ontvangen partneralimentatie inkomstenbelasting betalen.
dat is (cijfers 2014):
- 36,25% als het totale inkomen niet boven 19.645 euro uitkomt
- 42% tot 56.232 euro
-52% daarboven.

Bovendien moet de ontvanger ook procentuele premie ZVW betalen over de bruto ontvangen partneralimentatie. De procentuele ZVWpremie is in 2014 5,4%

Als je in 2014 5000 euro partneralimentatie ontvangt, moet je daar dus 5,4% van 5000 euro is 270 euro aan ZVWpremie over betalen. Je krijgt daarvoor een aanslag van de belastingdienst.

De ontvanger betaalt dus minimaal 36,25 +5,4% = 41,65% aan inkomstenbelasting en procentuele premie over de ontvangen partneralimentatie. Als het inkomen boven 19.645 euro stijgt, is dat 47,4%.
Scheidingsadvocaat Ton van Mil | Mediation bij scheidingen ✔ VFAS aangesloten ✔ NMI Register Mediator | Veel gestelde vragen alles over Scheiden
Koning Clovisstraat 53
Maastricht
Limburg
6226 AE
Nederland