Alles over scheiden

Berekening netto inkomen voor draagkracht kinderalimentatie

stap 1: bereken het netto inkomen per maand

 

Om het inkomen voor de draagkracht te berekenen, moet je uitgaan van het inkomen dat op korte termijn verdiend zal worden. Veelal is dat hetzelfde inkomen dat op dit moment of zelfs het afgelopen jaar is verdiend.

 

Ik geef hierna een opsomming van alle inkomensbestanddelen en tel die netto bij elkaar op. Het is echter gebruikelijk dat alle gegevens bruto ingevoerd worden, zodat er een gedetailleerde bruto-netto berekening gemaakt kan worden. Ik heb hiervoor een gespecialiseerd alimentatierekenprogramma.

 

Wat tel je allemaal bij elkaar op om het inkomen voor de draagkracht voor kinderalimentatie te berekenen?

 1. het netto-inkomen per maand. 
   

 2. het vakantiegeld. Kijk naar de maand waarin het laatste vakantiegeld werd uitgekeerd en kijk ook naar de daaropvolgende maand. Het verschil tussen deze twee loonstroken is het vakantiegeld dat destijds netto uitgekeerd is. Deel dit bedrag door 12 maanden en je hebt dan het bedrag dat je per maand aan vakantiegeld extra krijgt.
   

 3. herhaal stap 2 ook voor andere vaste emolumenten zoals eindejaarsuitkering, bonus of winstuitkeringen. Deze vaste emolumenten worden net als het vakantiegeld door 12 gedeeld omdat zij meestal 1x per jaar worden uitgekeerd. Als je een wisselend bedrag aan winstuitkering hebt, ga dan uit van een goed gemiddelde of tenminste een basisbedrag dat je de laatste jaren altijd aan winstuitkering hebt ontvangen.
   

 4. het evt. recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als er op 1 januari van het betreffende kalenderjaar één of meer kinderen jonger dan 12 jaar is/zijn, is voor de ouder bij wie een kind is ingeschreven bij de gemeente recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voorwaarde is wel dat de ouder een alleenstaande ouder is. Indien er co-ouderschap is, maakt het niet uit of het kind bij je is ingeschreven. Je hebt dan ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  

  Het nettobedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting dat je per maand bij je inkomen kunt tellen, is in 2020 maximaal € 240,08,- per maand. (de korting is immers maximaal € 2.881 per jaar. € 2.881,-:12 is € 240,08,-.

  De korting stijgt met het inkomen en is bij een fiscaal inkomen van € 30.233 (of daarboven) maximaal.
   

 5. het evt recht op het kindgebonden budget waarop recht bestaat in de situatie na uiteengaan van partijen.  

 

LET OP!  Ook voor hoge inkomens is na scheiding vaak recht op kindgebonden budget  

 

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van:
1) of je alleenstaande ouder bent: je hebt dan recht op extra vergoeding van circa 3200 euro per jaar.
2) hoe oud je kinderen zijn: als de kinderen boven 12 jaar zijn, krijg je extra toeslagen.
3) de hoogte van je fiscaal inkomen: onder circa 21.000 euro is het recht op kindgebonden budget maximaal, daarboven neemt het af, maar zeer langzaam. Bij eenoudergezinnen eindigt het recht pas bij een inkomen van € 99.000,-.

 

Je hebt alleen recht op kindgebonden budget als je aanvrager voor de kinderbijslag bent. Als je na scheiding uit elkaar gaat, krijgt voortaan de verzorgende ouder de kinderbijslag en wordt deze ouder automatisch de aanvrager.

 

Bij co-ouderschap is het veelal verstandig om de kinderen voor de kinderbijslag ‘te verdelen’: de ene ouder wordt aanvrager voor het ene kind en de andere ouder wordt aanvrager voor het andere kind/de overige kinderen. In dat geval zijn beide ouders aanvrager voor de kinderbijslag en krijgen beide ouders recht op kindgebonden budget.

 

Het recht op kindgebonden budget kan ingaan zodra je feitelijk uit elkaar gaat.

 

Om ongeveer te weten te komen op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt, maak je op www.toeslagen.nl: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  een zogenaamde proefberekening. 

 • Bij de vraag:  “hebt u een toeslagpartner?” vul je ‘nee’ in als je alleen gaat wonen en ‘ja’ in als je gaat samenwonen.

 • Bij de vraag: “Hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar hebt u?” vul je het aantal kinderen in voor wie jij aanvrager van de kinderbijslag na scheiding bent. Als je de zorg voor alle kinderen hebt, vul je het totaal aantal kinderen in. Als je in co-ouderschap gaat zorgen, vul je hier dus de helft van het aantal kinderen in.

 • Bij de vraag “wat is uw toetsingsinkomen?” vul je het inkomen in dat je op korte termijn in box 1 van de inkomstenbelasting verwacht te hebben. Dit is het fiscaal jaarinkomen uit je werk. Als je na scheiding een eigen woning hebt, gaat daar nog af het inkomen uit de woning (zie ook elders op deze website de uitleg over box 1 van de inkomstenbelasting). Voorzichtigheidshalve kun je alleen van je jaaropgave van je werk uitgaan. 

 

Tel daarna al het inkomen bij elkaar op:

 1. netto inkomen per maand 

 2. vakantiegeld per maand

 3. andere emolumenten per maand

 4. inkomensafhankelijke combinatiekorting per maand

 5. kindgebonden budget per maand

 

Het inkomen voor de draagkracht is dan 1 tot en met 5 opgeteld. 

 

Dit heet het netto besteedbare inkomen (NBI).

 

Vervolgens wordt dan met het netto besteedbaar inkomen en de zogenaamde draagkrachttabel de draagkracht van de betreffende ouder bepaald: het bedrag dat de alimentatieplichtige per maand kan betalen aan kinderalimentatie.

 

Sinds 1 april 2013 gebeurt dit met de draagkrachttabel of nog preciezer: met de draagkrachtformule.

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.