Alles over scheiden

Huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van je huur en de hoogte van je inkomen. Je vindt de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

 

Boven een inkomen van 22.400 (cijfer 2018: éénpersoonshuishouden 23-64 jaar) en 30.400 euro (2018: meerpersoonshuishouden 23-64 jaar) bestaat er geen recht op huurtoeslag.

 

Boven € 30.000 aan vermogen geen recht op huurtoeslag
Indien er vermogen is boven het heffingvrij vermogen van box 3, dat is € 30.000 per 1 januari 2018, bestaat er geen recht op huurtoeslag.

 

Let op: Wanneer u vanuit een koophuis verhuist, is er veelal op 1 januari van het betreffende jaar het vermogen er nog niet, omdat het huis in box 1 valt. Dan is de rest van het kalenderjaar wel recht op huurtoeslag als aan de andere voorwaarden is voldaan.

maximale huurgrens: 710,68

De huur mag maximaal  € 710,68 bedragen. Het gaat dan om de zogenaamde rekenhuur: de kale huur plus de servicekosten (die uit maximaal 4 componenten bestaat en die elk voor maximaal meetellen) Als de huur 1 euro hoger is, is er helemaal geen recht meer op huurtoeslag.

 

Om de hoogte van je huurtoeslag te bepalen, kun je op de website van de belastingdienst een zogenaamde proefberekening maken.

 

Voor het antwoord op de vraag ‘Heb ik voor of na verkoop van de echtelijke woning recht op huurtoeslag?’ kijk je hier