Alles over scheiden

Huurwoning

Als je in een huurhuis woont, kun je met elkaar afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Diegene krijgt dan het huurrecht over de woning na scheiding.

 

Als je daar samen geen afspraken over wilt of kunt maken, dan bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven. Formeel vraag je dan de rechter op basis van art. 7:266 lid 5 BW dat jij na scheiding de huurder zal zijn van de echtelijke woning. Bij de vraag aan wie van partijen het huurrecht wordt toebedeeld na echtscheiding, spelen zowel belangen van financiële aard als van immateriële of subjectieve aard een rol.

 

Volgens de wet is de partner die geen hoofdhuurder is medehuurder. Blijf je als medehuurder na scheiding in het huis wonen, dan word je automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder je als nieuwe hoofdhuurder niet de woning mag uitzetten.

 

Hierna gaat dit hoofdstuk verder over de eigen woning, oftewel de woning die in eigendom is.