Alles over scheiden

Een gezamenlijke kinderrekening

Een gezamenlijke kinderrekening

Steeds meer mensen die gescheiden zijn, hebben een zogenaamde kinderrekening voor hun kinderen.

 

Wat is een kinderrekening?

Dit is de gezamenlijke bankrekening die ouders na een echtscheiding openen (of voortzetten) met de bedoeling daarvan de kosten van de kinderen te betalen. Het betreft vrijwel altijd een en/of rekening waarvan beide ouders een pasje hebben en waarmee zij beiden kunnen internetbankieren. Met name bij co-ouderschap of een uitgebreide zorgregeling met beide ouders wordt een kinderrekening vaak gebruikt.

 

Hoe komt er geld op de kinderrekening?

Om uitgaven van de kinderrekening te doen, moet er natuurlijk ook geld op de kinderrekening terecht komen.

De inkomsten op een kinderrekening zijn:

  • De bijdrage van ieder van de ouders (of één van hen als het inkomensverschil tussen hen groot is). Als scheidingsmediator bereken ik op basis van de draagkracht van allebei de partijen wat zij kunnen bijdragen op deze rekening. Soms (als het inkomensverschil groot is) betaalt de meestverdienende ouder daarnaast ook nog een bijdrage aan de andere ouder in de verblijfskosten van de kinderen.

  • de kinderbijslag.

  • eventueel het kindgebonden budget dat een of beide ouders ontvangt/ontvangen. Dit is niet meer gebruikelijk sinds de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat het kindgebonden budget behoort tot het inkomen van de draagplichtige ouder. Dat betekent uiteindelijk dat maximaal maar 70% van dit kindgebonden budget bij de kinderen terechtkomt. het is dan vreemd om af te spreken dat al het kindgebonden budget op de kinderrekening betaald wordt.

  • eventueel de kinderopvangtoeslag die ontvangen wordt in het geval de opvangkosten ook van de kinderrekening betaald worden. Voordeel is dat u samen de werkelijke kosten van kinderopvang deelt. Nadeel kan zijn dat u verantwoordelijk wordt voor de helft van een eventueel teveel ontvangen kinderopvangtoeslag. Hopelijk kan die van het saldo van de kinderrekening betaald worden, maar anders moeten beide ouders bijspringen.

Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop zij de kinderrekening ‘voeden’.

 

Wat kosten kinderen eigenlijk?

Wat de kinderen echt kosten, is maatwerk. Veelal weet u dat als ouders het beste. Het beste is om al die kosten zoals kleding, schoolgeld, oppaskosten, sport, hobby's, etc op een rij te zetten. Op deze website vindt u bij downloads, alimentatie, een excell-bestand 'kosten van kinderen', waarin veel kosten van schoolgaande kinderen al genoemd worden.

De kosten die duidelijk zijn toe te rekenen aan de kinderen zullen geen discussie opleveren. Daarnaast zijn er ook nog andere kostenposten:

- het sparen voor de studie van de kinderen. Sinds de afschaffing van de studiebeurs is het belangrijk voor ouders om te sparen voor de studie van de kinderen.

- de verblijfskosten van de kinderen. Indien de kinderen gelijk verdeeld zijn, zal er vaak geen discussie over de kosten zijn.

 

Maar hoe bereken je de verblijfskosten van de kinderen?

De expertgroep alimentatienormen gaat er vanuit dat de verblijfskosten bij iedere ouder ingeval van co-ouderschap 35% van de behoefte van de kinderen zijn. Toch blijkt die uitkomst bij hogere inkomens nogal eens te hoog te zijn. In plaats daarvan kan ook gewerkt worden met objectieve cijfers, zoals de kosten van voeding die het NIBUD hanteert. Je kunt daar zien dat de kosten van voeding voor kinderen (afhankelijk van hun leeftijd, maar ook de gezinsomvang en het inkomen van het gezin) ergens tussen de 3,50 en € 7,00 per dag per kind liggen.

Als er 2 kinderen in een gezin zijn, die per dag € 6,00 aan voeding kosten, zijn de totale kosten van voeding dus 2 (kinderen) x 30 dagen x € 6,00 = € 360,-. Bij co-ouderschap kosten de kinderen dan € 180,- per ouder. Als de ene ouder de kinderen meer dagen per maand verzorgt dan de andere ouder, pas je het bedrag aan dat iedere ouder aan kosten aan voeding heeft.

Naast de kosten van voeding zijn er nog enkele andere kosten:

  • gebruik van electra en water. Als het verblijf van de kinderen over de ouders (nagenoeg) gelijkelijk verdeeld is, draagt iedere ouder de eigen kosten.

  • kosten van persoonlijke verzorging  en kapper (deze zouden evt. ook van de kinderrekening betaald kunnen worden

Let op: hiervoor zijn geen vaste regels. Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop zij de kinderrekening ‘voeden’.

Welke kosten worden van een kinderrekening betaald?

Welke uitgaven die van een kinderrekening worden gedaan, moet worden afgesproken tussen de ouders. Op deze website vindt u bij downloads, alimentatie, een excell-bestand 'kosten van kinderen'. Dit formulier wordt door partijen samen ingevuld, waarna het bij mij aan tafel besproken wordt. Het is belangrijk alle uitgaven goed te specificeren. Zo worden later veel onnodige discussies voorkomen.

 

Meestal wordt afgesproken dat de ouders de kosten die de kinderen bij hen thuis maken, zelf voor hun rekening nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan eten/drinken, het dak boven hun hoofd, internet, verzekeringen etc. De kinderrekening is bedoeld voor de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’: de kosten die buitenshuis worden gemaakt. Denk aan contributie voor sportclubs, schoolreisjes, de winterjas etc.

 

Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?

Het allergrootste voordeel is dat beide ouders inzicht hebben in de werkelijke kosten van de kinderen en daardoor discussies tussen hen over de werkelijke kosten van de kinderen verstommen. Verder draagt iedere partij naar draagkracht bij aan de kosten. Via de kinderrekening kan dat: beide ouders hebben inzage en de ouders hebben elk een bankpasje om de nodige uitgaven te doen. Het is ook fijn om samen met je kind (vaak na overleg met de andere ouder) de nieuwe winterjas te kunnen kopen en daarover mee te beslissen. Dat levert immers extra betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding van je kind op.

Veelal ervaren ouders met een kinderrekening het ouderschap vaker samen, terwijl ouders met een alimentatiebedrag meer tegenover elkaar blijven staan, omdat niet duidelijk is of alle alimentatie aan de kinderen betaald wordt of dat er wellicht een tekort is.

 

Wat zijn de nadelen van een kinderrekening?

Het hebben van een kinderrekening vergt wel goed afstemming tussen de ouders. Je moet bereid zijn met elkaar te overleggen over waar het beschikbare geld aan wordt uitgegeven.

Ook vergt het vertrouwen in de ander: je moet er vanuit kunnen gaan dat de ander het budget op een juiste manier besteedt. Het is wel gebruikelijk om vast te leggen welke kosten van de kinderrekening betaald worden en dat over andere kosten schriftelijk overeenstemming moet zijn. Als dat er niet is, moet het bedrag aan de uitgaven op verzoek van de andere ouder meteen teruggestort worden op de kinderrekening.

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.