Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals hoe je het beste kunt scheiden, partneralimentatie, de verdeling van het huis, maar ook hoe je optimaal financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt. Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet over het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2021 meestal 37,1 %, als zij/hij minder dan € 68.507 inkomen per jaar heeft) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2021 5,75 %). In totaal houdt de ontvanger dus maar ruim de helft (100% min 37,1% min 5,75% =) 57,15% over van het bruto ontvangen bedrag aan partneralimentatie. Daarnaast leidt een bedrag aan partneralimentatie ook tot een korting op de heffingskortingen, waardoor de ontvanger nog minder overhoudt. Bij een partner alimentatie van bruto 1500 euro per maand heeft de ontvanger 1000 euro per jaar minder aan heffingskortingen, dus dat scheelt nog eens € 83,- per maand.). Bij een partneralimentatie van bruto 500 euro p/m is dat circa 30 euro per maand minder voor de ontvanger. Voor de betaler is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar. Dat betekent dat het betalen van partneralimentatie fiscaal voordeel oplevert. Als het fiscaal inkomen bij de alimentatiebetaler onder de 68.508 euro ligt (of daalt door betaling van de partneralimentatie) dan is het fiscaal voordeel maar 37,35%. Boven de 68.508 euro is het fiscaal voordeel in 2020 46%. Dit fiscaal voordeel aftrek partneralimentatie loopt in de periode tussen 2019 en 2023 terug: jaar aftrekpercentage 2020 46% 2021 43% 2022 40% 2023 37% Door de aftrekmogelijkheid kost het betalen van een brutobedrag aan partneralimentatie in 2021 in werkelijkheid maar 62,9% (bij 37,1% aftrek) of 57% (bij 43% aftrek), terwijl dat in 2019 veel meer was. Voorbeeld partneralimentatie: Er wordt per maand 1000 euro aan partneralimentatie betaald. Dit is een brutobedrag omdat partneralimentatie door de betaler afgetrokken kan worden. de ontvanger moet er belasting over betalen. Voor de betaler die een fiscaal inkomen ruim boven 68.508 euro heeft (en na het betalen van de partneralimentatie en de aftrekbare kosten van eigen woning boven de 68.508 aan fiscaal inkomen blijft), kost het betalen van deze alimentatie in 2021 maar 57% van 1000 euro, dus netto € 570,-, omdat hij 43% aftrek aan inkomstenbelasting heeft. Het betalen van 1000 euro bruto kost de betaler in 2021 dus maar 570 euro netto. Voor de betaler die een fiscaal inkomen onder 68.000 euro heeft, kost het betalen van deze partneralimentatie 62,9% van 1000 euro, dus € 629,00, omdat hij 37,1% aftrek inkomstenbelasting heeft. De ontvanger ontvangt 1000 euro bruto, maar moet daarover nog belasting en ZVW-premie betalen. In totaal houdt de ontvanger in 2021 ruim de helft (100% min 37,1% inkomstenbelasting min 5,75% ZVW-premie =) 57,15% over van het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie. De ontvanger houdt dus 571,50 euro netto over van de partneralimentatie van 1000 euro bruto. Daarnaast leidt de ontvangst van het bedrag aan partneralimentatie tot een hoger inkomen en daarmee ook tot een korting op de heffingskortingen, waardoor de ontvanger nog minder overhoudt. Dit kost ook nog circa 50 euro per maand. Daarmee houdt de ontvanger netto net iets meer dan de helft over van de bruto-alimentatie. Daarbij heeft de ontvanger door de partneralimentatie een hoger bruto-inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen zoals het kindgebonden budget, de zorgtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Alimentatie berekenen bij partneralimentatie is ingewikkeld. Je advocaat of scheidingsmediator zal veel ervaring nodig hebben om je goed te informeren en te adviseren. Ik heb deze ervaring.


Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals de kinderen bij scheiding kinderalimentatie, de verdeling van het vermogen, maar ook hoe je optimaal Financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt. Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.Bijgewerkt: feb 27

Door het scheiden of uit elkaar gaan ontstaat vaak recht op financieel voordeel waar scheidende mensen vaak niet op de hoogte zijn.

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals hoe je het beste kunt scheiden, partneralimentatie, de verdeling van het huis, maar ook hoe je optimaal financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt.


Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.


Op deze website vind je onder 'optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding' meer informatie hierover. Daarmee heb je vaak honderden euro's per maand financieel voordeel, terwijl als je dat niet weet die financiële voordelen niet meer of veel later krijgt.

Bijgewerkt: feb 27

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals hoe je het beste kunt scheiden, partneralimentatie, de verdeling van het huis, maar ook hoe je optimaal financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt. Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.


De nieuwe wet over partneralimentatie, de wet Herziening partneralimentatie gaat definitief in op 1 januari 2020, nu de inwerkingtreding van de wet herziening partneralimentatie in de staatscourant is gepubliceerd.


Deze wet bevat belangrijke nieuwe regels over de verkorting van de duur van de partneralimentatie. De maximale termijn voor partneralimentatie is nu 12 jaar en dit wordt in de nieuwe wet teruggebracht naar maximaal 5 jaar. Er zijn enkele uitzonderingen op die nieuwe regel.

Door de wet ontstaan veel vragen: Moet ik mijn echtscheiding uitstellen? Moet ik de echtscheiding nog starten voor 1 januari 2020? Hoe doe ik dat? Wat houdt deze wet in voor de alimentatie die ik nu betaal/ontvang?


Geldt de wet herziening duur partneralimentatie ook voor mij als ik al gescheiden ben?

Lees hier meer >>

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals de kinderen bij scheiding kinderalimentatie, de verdeling van het vermogen, maar ook hoe je optimaal Financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt. Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.