Alles over scheiden

Ouderschapsplan

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen. Ook indien partijen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben of willen krijgen, dient een ouderschapsplan opgesteld te worden.

Verplicht voor ?

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

- gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);

- samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

Inhoud ouderschapsplan

Wat moet er in het ouderschapsplan staan? 

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

- hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) ofwel de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);

- hoe je elkaar informatie geeft  over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

- de kosten van de verzorging en opvoeding (de kinderalimentatie).

 

Je mag ook andere afspraken in het ouderschapsplan zetten.