Alles over scheiden

Pensioenen

Verdeling van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen bij scheiding.

 

 

Een scheiding heeft bijna altijd grote gevolgen voor je opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Daarnaast is er soms nabestaandenpensioen opgebouwd.

 

Let op! Per 1 januari 2023 treedt waarschijnlijk een nieuwe wet in werking, de Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding.

 

Hoe de verdeling van pensioenen gaat, is wettelijk vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS).

 

De hoofdregel is dat je het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, deelt met je partner. 

 

Je kunt echter ook afwijken van de wettelijke verdeling van de tijdens huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen door andere afspraken te maken, zoals:

  • Af te zien van verevening van ouderdomspensioenaanspraken (of van één of meer van die aanspraken). Dit heet ook wel een uitsluiting van pensioenrechten.

  • Conversie te doen, waarbij de evt. opgebouwde nabestaandenpensioenaanspraken voor de partner samen met de 1/2 van de tijdens huwelijk opgebouwde aanspraken worden samengevoegd voor een eigen pensioen van de partner, dat ingaat op een zelfgekozen datum voor de partner.

  • De opgebouwde aanspraken ongelijk te verdelen, bv 70% voor de een en 30% voor de ander.

  • Een andere periode afspreken waarover de opgebouwde aanspraken worden verdeeld, bijvoorbeeld over de gehele periode dat je samen was of vanaf het moment dat er kinderen kwamen en één van de partners minder ging werken.