Alles over scheiden

Eigen woning

Bij de eigen woning zijn er bij scheiding vaak vele vragen: Wie blijft er wonen in het huis na scheiding? Hoe wordt de waarde van de woning verdeeld? Als de één elders woont, moet hij/zij dan ook bijdragen in de kosten van de woning?

 

Naast de emotionele waarde die een huis heeft, is een huis ook gewoon iets dat geld waard is.

 

Bij een eigen woning is deze veelal gedeeld bezit. Dat betekent dat jullie ieder voor de helft eigenaar zijn van de woning. Ook zijn jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele hypotheekschuld. Verder is er vaak een spaar- of beleggingsverzekering die een bepaalde waarde heeft.

 

Voordat je beslissingen neemt over de woning, moet je eerst goed kijken naar de diverse mogelijkheden.

 

Daarbij is het van belang dat je de feiten kent:

 

1. Wat is de woning momenteel waard?

De waarde van de woning kan het beste vastgesteld worden door een taxatie, zeker als de woning meer dan 200.000 euro waard is. Ook als er in de directe omgeving van de woning weinig vergelijkbare woningen staan (qua soort en grootte van de woning) is een taxatie verstandig.

 

Een taxatie kost echter snel enkele honderden euro’s.

 

De laatste jaren is het fenomeen van de waardebepaling ontstaan. Vaak biedt een makelaar aan gratis of tegen beperkte kosten een waardebepaling te doen.

 

Indien er veel gelijksoortige woningen in de buurt staan, kan een waardebepaling ook een goed beeld geven wat de woning waard is. Toch kan het ook riskant zijn uit te gaan van een enkele waardebepaling. Om die reden worden vaker enkele makelaars benaderd.

 

Bij een waardebepaling of taxatie is de zogenaamde vrije verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik) bepalend, dus niet de waarde in verhuurde staat, de executiewaarde of een andere waarde. Het is ook van belang op welke termijn die vrije verkoopwaarde gerealiseerd moet worden. Op dit moment wordt veelal van een waarde uitgegaan die binnen ½ jaar tot een jaar is te realiseren.

 

Ga in ieder geval niet uit van de WOZ-waarde. Dit is een waarde die door de gemeente is vastgesteld op basis van verkochte woningen in de buurt. Toch kunnen dit heel andere huizen geweest zijn, waardoor de WOZ-waarde soms wel 20% afwijkt van de werkelijke waarde, naar boven of beneden.

Als je kiest voor een taxatie of waardebepaling zorg dan dat je allebei aanwezig bent bij de taxatie. De ervaring leert dat dit veel problemen voorkomt.

2. Wat is de hoogte van de openstaande hypotheek?

Als het goed is, weet je de hoogte van de openstaande hypotheek. Deze is te vinden op het jaaroverzicht dat je elk jaar in januari van de hypotheekbank ontvangt. Ook staat het vermeld op de aangifte inkomenstenbelasting van het laatste kalenderjaar. Let op: Op de aangifte staat het aftrekbare deel van de hypotheekrente. De werkelijke schuld is soms hoger.

 

3. Is de waarde van de levensverzekering/beleggingsverzekering bekend?

De waarde van de levensverzekering is vaak onbekend. Ook deze kun je opvragen bij de verzekeringsmaatschappij. Vaak wordt 1x per jaar een opgave van de waarde gegeven.

4. Hoe bepaal ik de overwaarde van de woning? Wat krijg ik uit de woning?

Eigenlijk is dit vrij eenvoudig. Je telt alle bestanddelen bij elkaar op.

 

Voorbeeld. Er is een woning met een waarde van 300.000 euro. de hypotheekschuld is 260.000 euro. de waarde van de levensverzekering is 30.000 euro.

In dit geval ziet de berekening van de overwaarde van het huis er als volgt uit:

Waarde woning: € 300.000

Af: Hypotheekschuld € 260.000

Bij: waarde levensverzekering € 30.000 +

Overwaarde woning € 70.000

Indien de woning in gezamenlijke eigendom is, hetgeen bij gemeenschap van goederen altijd en bij huwelijkse voorwaarden vaak het geval is, moet deze overwaarde worden gedeeld.

In dit geval heeft ieder dus recht op € 35.000,-

 

Indien één van jullie in de woning blijft wonen, moet diegene aan de ander € 35.000,- betalen. Veelal zal dat bedrag extra (bovenop de bestaande hypotheeksom) bij geleend moeten worden. Ook moet daarbij een nieuwe hypotheek afgesloten worden omdat per 1 januari 2013 de regels voor hypotheekrente aftrek zijn gewijzigd. Indien het niet mogelijk of wenselijk is dat één van de beide partners de ander ‘uitkoopt ‘ zal in beginsel de woning verkocht worden, tenzij partijen het erover eens zijn dat de waarde voorlopig nog niet verdeeld wordt of dat de woning verhuurd wordt.