Alles over scheiden

Wet pensioenverdeling bij scheiding per 1-1-2021

Op 16 september 2019 is het wetsvoorstel 'Verdeling van pensioenrechten bij scheiding 2021' ingediend bij de tweede kamer. De bedoeling is dat deze wet per 1 januari 2021 geldt voor alle scheidingen die op of na deze datum worden uitgesproken.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  1. Conversie van pensioenrechten wordt de standaard.
    Bij conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op pensioen. Hierdoor is de verdelingsgerechtigde partner niet meer afhankelijk van de keuzes van de verdelingsplichtige partner.  Ook heeft het overlijden van een van beide ex-partners geen invloed meer op de pensioenuitkering van de ander.
    Beide ex-partners krijgen standaard de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken over de verdeling maken.

  2. Voortaan verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch 6 maanden na de scheiding. Alleen wanneer partners binnen deze termijn aangegeven hebben het pensioen anders te willen verdelen, kan hiervan worden afgeweken.

  3. Voor het bijzonder nabestaandenpensioen wordt alleen de waarde die tijdens het huwelijk is opgebouwd geldend. Op dit moment wordt ook de voorhuwelijkse periode nog meegenomen bij het nabestaandenpensioen. Bij de opgebouwde ouderdomspensioenen wordt wel alleen de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenen in aanmerking genomen. Dat blijft zo.

  4. het bijzonder nabestaandenspensoen wordt voortaan gelijkelijk verdeeld. Nu komt dat alleen aan de partner van de deelnemer toe.

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.