Alles over scheiden

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2023

Op 16 september 2019 is het wetsvoorstel 'Verdeling van pensioenrechten bij scheiding 2021' ingediend bij de tweede kamer. inmiddels heet dit wetsvoorstel 'Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2023 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2023). Hier en hier kun je de huidige stand van het wetgevingsproces volgen. De eerstvolgende stap is een inhoudelijk debat na het zomerreces van 2021. De bedoeling is dat deze wet per 1 januari 2023 gaat gelden voor alle scheidingen die op of na 1 januari 2023 plaatsvinden.

 

De wet geldt dus alleen voor scheidingen waarvan de echtscheidingsbeschikking na 1 januari 2023 bij de gemeente wordt ingeschreven. Dat laatste zou nog wel eens kunnen veranderen, omdat de inschrijvingsdatum van de beschikking niet zo handig zou kunnen zijn, bv omdat een van de echtelieden een snelle inschrijving bij de gemeente kan tegenhouden door geen akte van berusting te ondertekenen. De datum van indiening van het verzoekschrift is dan een veel logischere keuze, omdat dan al voor de echtscheiding duidelijk is of de oude wet of huidige wet geldt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  1. Conversie van pensioenrechten wordt de standaard.
    Bij conversie krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op pensioen. Hierdoor is de verdelingsgerechtigde partner niet meer afhankelijk van de keuzes van de verdelingsplichtige partner.  Ook heeft het overlijden van een van beide ex-partners geen invloed meer op de pensioenuitkering van de ander.
    Beide ex-partners krijgen standaard de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken over de verdeling maken.

  2. Voortaan verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch 6 maanden na de scheiding. Alleen wanneer partners binnen deze termijn aangegeven hebben het pensioen anders te willen verdelen, kan hiervan worden afgeweken.

  3. Voor het bijzonder nabestaandenpensioen wordt alleen de waarde die tijdens het huwelijk is opgebouwd geldend. Op dit moment wordt ook de voorhuwelijkse periode nog meegenomen bij het nabestaandenpensioen. Bij de opgebouwde ouderdomspensioenen wordt wel alleen de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenen in aanmerking genomen. Dat blijft zo.

  4. het bijzonder nabestaandenspensioen wordt voortaan gelijkelijk verdeeld. Nu komt dat alleen aan de partner van de deelnemer toe.