Alles over scheiden

Wie betaalt wat voor de kinderen?

Wie wat moet betalen voor de kinderen levert bij een echtscheiding vaak veel onduidelijkheid op, waardoor spanningen tussen de partners kunnen ontstaan of toenemen.

Beide ouders zijn verplicht na scheiding bij te dragen in de kosten van hun kinderen, mits hun draagkracht dat toelaat.

In het geval de minstverdienende partner een inkomen rond of onder bijstandsniveau heeft, heeft deze ouder te weinig draagkracht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Er moet dan gekeken worden of de andere ouder wel de draagkracht heeft om de kosten van de kinderen te betalen. Vaak is er niet genoeg draagkracht bij de andere ouder. De alimentatie wordt dan beperkt tot datgene wat de andere ouder kan bijdragen. Zie kinderalimentatie voor meer informatie hierover.