top of page
TvM logo
TvM logo

Handige checklists bij scheiding

hieronder vind je meerdere checklists voor scheiding. Het voordeel van een checklist is dat je overzicht blijf houden en tegelijkertijd niets vergeet!

Wat te doen bij een scheiding?

 1. Doe eerst de scheidingsmelding. Leg aan je partner zo goed mogelijk uit waarom het voor jou onmogelijk is verder te gaan. Praat zo nodig meerdere keren met elkaar over de scheiding. Praat in eerste instantie daarbij nog niet over de gevolgen zoals wie waar woont, de kinderen etc.
   

 2. Zodra het voor de ander kenbaar is waarom de één wil scheiden en de ander die mededeling enigszins verwerkt heeft, kan de zakelijke kant van de scheiding ter hand genomen worden.
   

 3. Maak het liefst - een paar weken daarna in verband met de verwerking - een eerste afspraak bij een scheidingsmediator of als het echt niet anders gaat een advocaat.

Waarover maak je afspraken bij een echtscheiding?

 

Over de volgende zaken zou u bij scheiding (mogelijk) afspraken kunnen/moeten maken:

 • Regeling aangaande minderjarige kinderen: ouderschapsplan, waaronder: gezag, verblijf, omgang (eventueel co-ouderschap), informatie,

 • Kinderalimentatie

 • Partneralimentatie

 • Gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning/huurwoning) met eventuele gebruikersvergoeding

 • Echtelijke woning (koopwoning, huurwoning)

 • Afgifte van persoonsgebonden goederen, zoals kleren, sieraden, boeken, foto's

 • Inboedelverdeling

 • Bedrijf (aandelen/activa en passiva)

 • Auto, boot, caravan, motor etc.

 • Levensverzekeringen

 • Schulden en vrijwaring

 • Bankrekeningen

 • Spaartegoeden, beleggingen, effecten

 • Fiscale aspecten uit huwelijkse periode

 • Tweede woning, recreatiewoning

 • Erfenissen, schenkingen

 • Verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)

 • Overige vermogensbestanddelen

 • Lijfrentes

 • Vorderingen op derden

 • Opgebouwde pensioenen

bottom of page