top of page

De woning bij scheiding

 • De woning bij scheiding

 • De huurwoning bij scheiding

 • De eigen woning bij scheiding

 • De mogelijkheden met de woning bij scheiding:

  • Eén van de partners koopt de ander uit.

  • Eén van de partners koopt de ander uit en betaalt  later.

  • Eén van de partners neemt de woning over, maar betaalt niets.

  • Verkoop van de woning bij scheiding.

  • De woning blijft (voorlopig) onverdeeld.

  • Verhuur van de woning na scheiding.

  • Een derde koopt de woning bij scheiding en verhuurt het aan een van de partners.

  • de een koopt de woning bij scheiding en de ander blijft er wonen.

 • De gang van zaken met de  eigen woning bij scheiding
 • Wie heeft het meeste recht om tijdelijk in de woning te blijven?
 • Wie heeft definitief het meeste recht op de woning na scheiding?
 • De overwaarde van de woning eerlijk verdelen bij scheiding
 • De overwaarde van de woning scheef verdelen bij scheiding
 • Eigen geld  in de gezamenlijke woning
 • Belasting verschuldigd over uitkoopbedrag?
 • Wat gebeurt er bij scheiding als een van de partners alleen eigenaar is van de woning?

 • De kosten van de notaris bij verdeling van de woning 

 • Overdrachtsbelasting bij de woning bij scheiding

 • De kosten van de hypotheekfinanciering bij scheiding

 • De boeterente bij scheiding

 • Hoe hoog mag de hypotheek zijn bij uitkoop woning bij scheiding?

 • De aftrekbaarheid van hypotheekrente bij scheiding

Veelgestelde andere vragen bij de woning bij scheiding:

 • Hoe zoek ik een nieuwe woning bij scheiding?

 • Wat gebeurt er als we het niet eens worden over de woning bij scheiding?

 • Wat kan ik doen als de ander niet meewerkt aan verkoop of verdeling van de woning bij scheiding?

 • Kan ik al een woning kopen als onze woning nog niet is verdeeld?

 • Wat zijn de eigenaarslasten van de eigen woning?

 • Wat zijn de gebruikerslasten van de eigen woning?

 • Hoe worden de lasten van de woning verdeeld bij scheiding?

Huurwoning bij scheiding

Als je in een huurhuis woont, kun je met elkaar afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Diegene krijgt dan het huurrecht over de woning na scheiding.

 

Als je daar samen geen afspraken over wilt of kunt maken, dan bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven. Formeel vraag je dan de rechter op basis van art. 7:266 lid 5 BW dat jij na scheiding de huurder zal zijn van de echtelijke woning. Bij de vraag aan wie van partijen het huurrecht wordt toebedeeld na echtscheiding, spelen zowel belangen van financiële aard als van immateriële of subjectieve aard een rol.

 

Bij aanwezigheid van kinderen zal de rechter vaak in het belang van de kinderen beslissen dat zij in de woning blijven wone.

Volgens de wet is de partner die geen hoofdhuurder is medehuurder. Blijf je als medehuurder na scheiding in het huis wonen, dan word je automatisch hoofdhuurder. Dit betekent dat de verhuurder je als nieuwe hoofdhuurder niet de woning mag uitzetten.

Hierna gaat dit hoofdstuk verder over de eigen woning, oftewel de woning die in eigendom is van beide partijen.

bottom of page