top of page

De draagkracht bij kinderalimentatie

 

Beide ouders zijn verantwoordelijk om bij te dragen in de kosten van hun kinderen. De berekening van de draagkracht is onder te verdelen in vijf stappen en wordt hieronder verder uitgelegd per stap:

 1. Bepaling netto besteedbaar inkomen
   

 2. Bedrag draagkracht met formule berekenen.
   

 3. Stap 1-2 voor andere alimentatieplichtige(n) uitvoeren.
   

 4. Een draagkrachtvergelijking maken tussen alle alimentatieplichtige(n)
   

 5. Trek de zorgkorting van de draagkracht af.

bottom of page