top of page

Alles over scheiden

Fiscale gevolgen van de woning bij scheiding

Aan de woning kleven bij scheiding nogal wat fiscale gevolgen. Wanneer is er recht op hypotheekrente aftrek? Wat is de bijleenregeling?

 

Recht op hypotheekrente-aftrek

Hypotheekrente mag worden afgetrokken indien:

  • de woning jouw eigendom is (veelal 50/50; maar kan ook een andere verdeling zijn)   en

  • deze woning jouw hoofdverblijf is      en

  • de hypotheek is gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning.

 

Als je samen bent, doe je meestal als fiscaal partner aangifte. Je hebt dan de vrijheid bij wie van tweeën de hypotheekrente in mindering wordt gebracht. Meestal is dit bij de partner met het hoogste inkomen omdat hij/zij het hoogste fiscale voordeel geniet.

 

Echter zodra je geen fiscaal partner meer van elkaar bent, kan dit niet meer. Je moet dan ieder je eigen aandeel in de totale hypotheekrente opgeven.

 

Alleen in het jaar waarin je fiscaal partnerschap geëindigd is, kun je voor dat betreffende jaar (alleen als je dat gezamenlijk doet) nog kiezen voor een willekeurige verdeling van de aftrek van de woning.

 

Ook is van belang dat als één van beiden de woning verlaat deze persoon niet meer aan de vereiste voldoet dat de woning zijn/haar hoofdverblijf is. Je mag dan eigenlijk niet meer de hypotheekrente in mindering brengen op je inkomsten. Omdat deze situatie zich vaker voordoet bij verkoop van een woning en het gaan wonen in een opvolgende woning, heeft de belastingdienst als beleidsregel dat na verhuizing nog 2 jaar hypotheekrente van de voormalig bewoonde woning kan worden afgetrokken. Ook in echtscheiding geldt dit. De vertrekkende partner mag, als de ex-partner in de woning blijft wonen, nog maximaal twee jaar de hypotheekrente aftrekken.

 

Fiscaal moet het nog iets anders opgegeven worden als hierboven beschreven. Als ik je bijsta als advocaat informeer ik je hier nader over.

 

Na afloop van de 2 jaar verschuift het aandeel van de vertrekkende partner in de woning van box 1 naar box 3. Dat betekent dat voor diens aandeel in de woning de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is, ook niet als dat door de ander betaald wordt..

 

Dat heeft vaak tot gevolg dat de woninglasten vaak na afloop van de 2 jaar te duur worden, zeker als er een grote hypotheekschuld op de woning rust.

 

De bijleenregeling

In de bijleenregeling draait het om uw eigenwoningreserve (EWR). Kort gezegd houdt dit in dat je de overwaarde van de vorige eigen woning minus gemaakte kosten dient te investeren in jouw nieuw aan te kopen woning. Indien je dit niet doet, dan mag je over dit deel van de lening geen hypotheekrente meer aftrekken.

 

Uitkoop ex-partner

Indien je je ex-partner uitkoopt uit de bestaande woning heb je niets te maken met de bijleenregeling. Bedenk wel dat indien je reeds een deel van de hypotheek had dat niet fiscaal aftrekbaar was, dit deel gedeeld dient te worden en dus niet ineens volledig aftrekbaar wordt.

Als je uitgekocht wordt, heb je wel te maken met de bijleenregeling. Je wordt dan geacht de overwaarde te investeren in de nieuwe woning. Na 3 jaar vervalt deze verplichting. Je kunt dan weer alles lenen.

De extra eisen per 14-12-2012: Een annuïtaire lening

Per 14 december 2012 zijn extra regels gekomen. Deze gelden voor nieuwe hypotheken.

 

Ook voor scheiding hebben deze nieuwe regels gevolgen. Indien één van de echtgenoten de echtelijke woning wil overnemen, wordt namelijk het deel van de andere echtgenoot gezien als het deel waarvoor de nieuwe regels gelden.

In het algemeen mag daarom de nieuwe hypotheek voor maximaal 50% van het oude hypotheekbedrag aflossingsvrij zijn en moet voor het restant van de hypotheeklening een annuiteitenhypotheek worden afgesloten.Dit om aftrek van hypotheekrente in de toekomst te blijven behouden.

bottom of page