top of page

Alles over scheiden

Heffingskortingen

Nadat in box 1 (en mogelijk box 2 en 3) de verschuldigde inkomstenbelasting is berekend, moet gekeken worden of er recht is op aftrek van de heffingskortingen. De heffingskortingen worden namelijk van de verschuldigde inkomstenbelasting afgetrokken. Soms is dan helemaal geen inkomstenbelasting meer verschuldigd.

De belangrijkste heffingskortingen die bij echtscheiding van belang zijn, zijn:

  • Algemene heffingskorting

  • Arbeidskorting

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (korting voor iemand die minimaal 6 maanden in het betreffende kalenderjaar de zorg draagt voor kinderen onder de 12 jaar; bij gehuwden krijgt de minstverdienende partner deze korting)*bij de leeftijdseis van de kinderen geldt dat het kind op 1 januari van het betreffende kalenderjaar jonger dan de aldaar gestelde leeftijd moet zijn.

 

 

In de gehuwde situatie is er veelal recht op (een deel van) de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor beide partners. De partner met het minste inkomen heeft daarnaast vaak ook nog recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Bij scheiding verandert dit. De alleenstaande ouder houdt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

Indien er voor co-ouderschap gekozen wordt, komen beide ouders voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking als de kinderen verspreid over een jaar minimaal 3 gehele dagen per week bij de betreffende ouder verblijven. Dat gaat om minimaal 156 gehele dagen.

 

Daarnaast moet - als er meer kinderen zijn - bij de SVB geregeld worden dat iedere ouder voortaan tenminste voor 1 kind aanvrager van de kinderbijslag is (dit is wat anders aan wie betaald wordt).In dat geval krijgt iedere ouder recht op de alleenstaande ouderkop van het kindgebonden budget (in 2018: 3244). Met de toename van het inkomen neemt wel de hoogte van het kindgebonden budget af.

 

Het gevolg is dat bij co-ouderschap de meestverdienende partner hierdoor (2815+3244=) meer dan maximaal € 6.000,- per jaar oftewel circa maximaal € 500,- per maand (!) extra aan heffingskorting en kindgebonden budget heeft, dus extra netto in handen krijgt. 

 

Bij één kind (of bij twee kinderen als de betreffende ouder alleen aanvrager voor de kinderbijslag is) heeft alleen die ouder die aanvrager is voor de kinderbijslag recht op de alleenstaande ouderkop van het kindgebonden budget. Wel hebben beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, hetgeen maximaal 2815 euro netto belastingvoordeel scheelt en dus 234,58 per maand netto voordeel oplevert.

bottom of page