top of page

Hoeveel kost een scheiding bij een advocaat of mediator?

De kosten van scheiding zijn afhankelijk van 2 belangrijke vragen:

  1. Ga je alleen scheiden of samen?

  2. Heb je recht op een toevoeging (ook wel 'door de de overheid gefinancierde/gesubsidieerde rechtsbijstand' geheten) of niet?

 

Ook een aantal andere zaken zijn van belang, zie hieronder.

  1. Ga je alleen of samen scheiden?
    Als je alleen gaat scheiden, betaal je zelf de kosten van de advocaat. Als je samen gaat scheiden, betaal je in het algemeen ieder de helft. 
    Het is dus in het algemeen verstandiger samen te scheiden. Je deelt dan de kosten.

  2. Heb je recht op een toevoeging of niet?
    Als je een toevoeging hebt, betaal je een éénmalige eigen bijdrage aan de advocaat of scheidingsmediator. De advocaat of mediator ontvangt een vergoeding van de overheid. Het grootste deel van de kosten wordt dus vergoed door de overheid.

 

Toevoeging

Veel mensen denken overigens van tevoren dat zij geen recht op een toevoeging voor scheiding hebben, terwijl dat bij het eerste gesprek vaak toch het geval blijkt te zijn. In heel veel gevallen verdient een van de twee partijen teveel, maar komt de minstverdienende partij wel in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. 

 

Eigen bijdrage bij advocaat veel hoger dan bij mediator

Ingeval van een toevoeging is de eigen bijdrage bij een eigen advocaat aanmerkelijk hoger dan bij scheidingsmediation, nl minimaal zo'n 315 euro ipv 58 euro bij de mediator. 

De (eenmalig te betalen) eigen bijdrage bij mediation bedraagt of 59 of maximaal 117 euro (tarieven 2023) per persoon.

 

Bij een eigen advocaat is de minimale bijdrage per  persoon € 380,00 (tarief 2023). Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verleent, krijg je een korting van € 59,- op deze eigen bijdrage. In dat geval is de minimale eigen bijdrage dus (380,00 minus 59,00 =) € 321,00.

 

Bij een hoger inkomen is bij de advocaat een hogere eigen bijdrage verschuldigd. De hoogste eigen bijdrage bedraagt bij de advocaat € 931,00 voor elke partij.

 

Maximaal toegestaan vermogen bij toevoeging

Om een toevoeging te kunnen krijgen, mag je ‘box 3’-vermogen niet boven het heffingsvrij vermogen liggen in het peiljaar. In 2023 is het peiljaar 2021. In dat jaar was het heffingvrij vermogen € 31.340,00.

 

Resultaatsbeoordeling

Ook wordt achteraf bekeken of je niet teveel vermogen (meer dan € 16.874,00 (tarief 2023) uit de scheiding hebt gekregen. Dat vermogen uit de scheiding kan ontstaan zijn uit bijvoorbeeld de verkoop van de eigen woning of het geld dat je van de andere partij hebt gekregen (die de helft van de overwaarde van het huis aan jou betaald heeft), de afkoop van verzekeringspolissen of verdeling van spaargeld tussen jullie beiden). Als je in totaal meer dan 16.874,00 euro uit de scheiding hebt ontvangen, moet je alsnog met terugwerkende kracht de advocaat of scheidingsmediator het afgesproken uurtarief betalen.

 

Het kan ook zo zijn dat één van de partijen een toevoeging krijgt en de ander niet.

Kijk hier of je wel of niet in aanmerking komt voor een toevoeging. 

 

Geen recht op een toevoeging?

Als je niet voor een toevoeging in aanmerking komt, betaal je een uurtarief.

Goedkoop=Duurkoop

Het is belangrijk om je realiseren dat bij een scheiding goedkoop uiteindelijk duurkoop is.

 

Elk jaar worden cliënten bijgestaan door een advocaat of andere adviseur, die onvoldoende kennis van zaken had. Uiteindelijk ontstaan daardoor bijna altijd extra problemen of zijn mensen veel tijd en energie kwijt aan ‘het repareren’ van de verkeerde afspraken.

 

Neem een specialist in de arm

Zorg dat je een specialist neemt bij scheiding. Dat is iemand die in ieder geval lid is van de vFAS. Een lid van de vFAS heeft een uitgebreide familierechtopleiding gevolgd, die is afgesloten met een zwaar examen. Elk lid is verplicht elk jaar minimaal 20 uur aan opleiding te volgen. 

 

Als jullie samen gaan scheiden, is het belangrijk dat de persoon ook als scheidingsmediator bij de vFAS geregistreerd is. Jullie hebben dan iemand die speciaal opgeleid is om mensen samen in een scheiding bij te staan.

Rechtsbijstandverzekering voor mediation bij echtscheiding 

Wellicht hebben jullie een rechtsbijstands-verzekering? Soms zijn jullie daar dan ook verzekerd voor mediation en worden de meeste kosten door jullie verzekeraar vergoed. Ga na of dat bij jullie ook het geval is en neemt contact op met je verzekeringsmaatschappij. Dit kan je duizenden euro’s schelen.

Andere relevante informatie op deze website:

bottom of page