top of page

Alles over scheiden

Huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met:

  1. de hoogte van je huur en

  2. de hoogte van je inkomen

  3. de hoogte van je vermogen.

Je vindt de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

1. De maximale hoogte van de huur

maximale huurgrens: 752,33

De huur mag in 2021 maximaal  € 775,33 bedragen. In 2020 was dat € 737,14.

 

Het gaat dan om de zogenaamde rekenhuur: de kale huur plus de servicekosten (die uit maximaal 4 componenten bestaat en die elk voor maximaal meetellen) Als de huur 1 euro hoger is, is er helemaal geen recht meer op huurtoeslag.

2. De hoogte van je inkomen

Hoe hoger je inkomen is, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Het kan ook zijn dat je inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Het gaat om het totale inkomen dat je in een jaar verdient.

Maak op de website van de belastingdienst een proefberekening om te zien of je huurtoeslag kunt krijgen.

Het inkomen van andere mensen in je woning telt meestal mee.

Heb je een toeslagpartner of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Heb je thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

Staat je echtgenoot of geregistreerde partner niet op jouw adres ingeschreven? Dan telt zijn inkomen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél. Hier en hier staat dat op de website van belastingdienst.

Een deel van je inkomen telt soms niet mee

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. Het gaat dan om zogenaamd bijzonder inkomen. Doe daarover navraag bij de belastingdienst.

3. de maximale hoogte van je vermogen.

Als alleenstaande mag je niet meer dan € 31.340 (in 2020: € 30.846) aan vermogen in box 3 hebben op 1 januari 2021.  Indien er vermogen is dat boven dat bedrag ligt, bestaat er geen recht op huurtoeslag.

Is er bij een eigen woning recht op huurtoeslag?

Let op: Wanneer je vanuit een koophuis verhuist naar een huurwoning waarvoor je huurtoeslag aanvraagt, is er veelal op 1 januari van het betreffende jaar het vermogen er nog niet, omdat het vermogen van het huis op 1 januari nog in box 1 viel. Er is dan de rest van het kalenderjaar dus recht op huurtoeslag als je aan de andere voorwaarden voldoet.

Als je overwaarde uit de woning krijgt, moet je totale vermogen in Box 3 op 1 januari van het daaropvolgende jaar weer onder de vermogensgrens van de huurtoeslag vallen. Anders vervalt per 1 januari het recht op huurtoeslag. Als je het niet controleert, kun je later met een terugvordering van onterecht uitbetaalde huurtoeslag geconfronteerd worden.

het totale vermogen is box 3 is normaliter al je bankrekeningen. De bankrekeningen van kinderen waarover je gezamenlijk gezag hebt, tellen voor de helft mee. De andere helft telt bij de andere gezagsouder mee.

Of je op 1 januari niet te veel vermogen hebt, kun je hier controleren. Dan is de rest van het kalenderjaar wel recht op huurtoeslag als aan de andere voorwaarden is voldaan.

 

bottom of page