Alles over scheiden

Kinderbijslag

 

De Sociale Verzekerings Bank, hierna SVB, keert de kinderbijslag uit aan één van de ouders, die aanvrager voor de kinderbijslag is geworden.

Zodra je je bij scheiding inschrijft op een ander adres, zul je post van de SVB ontvangen of wellicht een verandering is gekomen in de zorg voor de kinderen. Deze brief en het niet of onjuist beantwoorden daarvan kan grote gevolgen hebben. 

 

De kinderbijslag is namelijk verbonden met het kindgebonden budget: Alleen de aanvrager van de kinderbijslag heeft recht op kindgebonden budget.

Alleen in geval van co-ouderschap hebben beide partijen recht op de helft van de kinderbijslag, tenzij zij zelf andersluidende afspraken hebben gemaakt. Het maakt hierbij niet uit wie van de ouders de aanvrager van de kinderbijslag is.

 

Als er meer dan 1 kind is en partijen van plan zijn na scheiding de kinderen in co-ouderschap op te voeden, moet er meestal wat veranderd worden:
Ieder van de ouders moet meestal voor tenminste van één kind aanvrager voor de kinderbijslag worden. Daarmee ontstaat voor elke ouder een recht op kindgebonden budget.

 

Lees bij 'kindgebonden budget bij co-ouderschap ' meer hierover.