top of page

Alles over scheiden

Kinderbijslag bij scheiding

 

De Sociale Verzekerings Bank, hierna SVB, keert de kinderbijslag uit aan één van de ouders, die na de geboorte van het kind aanvrager voor de kinderbijslag is geworden.

Verandering kinderbijslag bij echtscheiding

Zodra je je bij scheiding inschrijft op een ander adres, zul je post van de SVB ontvangen of wellicht een verandering is gekomen in de zorg voor de kinderen. Deze brief en het niet of onjuist beantwoorden daarvan kan grote gevolgen hebben. 

 

Let op: gevolgen aanvrager kinderbijslag voor kindgebonden budget bij scheiding

De kinderbijslag kan grote financiële gevolgen bij scheiding hebben. De kinderbijslag is namelijk verbonden met het kindgebonden budget: Alleen de aanvrager van de kinderbijslag heeft recht op kindgebonden budget.

Let dus goed op of de juiste persoon de aanvrager is van de kinderbijslag.

Je kunt dat nagaan op mijnsvb.nl. Als daar bij jou een dossier is, ben jij aanvrager voor de kinderbijslag.Als je daar niets kunt vinden, ben jij niet de aanvrager voor de kinderbijslag.

Let op! Het gaat niet op wiens bankrekening de kinderbijslag betaald wordt.

Recht op kinderbijslag bij co-ouderschap

Alleen in geval van co-ouderschap hebben beide partijen recht op de helft van de kinderbijslag, tenzij zij zelf andersluidende afspraken hebben gemaakt. Het maakt hierbij niet uit wie van de ouders de aanvrager van de kinderbijslag is.

 

Bij scheiding is verandering aanvragerschap kinderbijslag nodig bij meer dan 1 kind

Als er meer dan 1 kind is en partijen van plan zijn na scheiding de kinderen in co-ouderschap op te voeden, moet er meestal wat veranderd worden:
Ieder van de ouders moet meestal voor tenminste van één kind aanvrager voor de kinderbijslag worden. Daarmee ontstaat voor elke ouder een recht op kindgebonden budget.

Dit is alleen niet nodig wanneer 1 ouder een zeer hoog inkomen heeft. In dat geval hoeft deze ouder niet aanvrager voor de kinderbijslag te worden omdat deze ouder geen recht op kindgebonden budget heeft vanwege een te hoog inkomen.

De hoogte van de kinderbijslag (tarieven per 1 januari 2023)

De  kinderbijslag bedraagt per kwartaal:
Per kind 0 t/m 5 jaar     € 269,76
Per kind 6 t/m 11 jaar    € 327,56
Per kind 12 t/m 17 jaar  € 385,37.

Dit bedrag wordt begin januari, begin april, begin juli en begin oktober betaald. Het bedrag is een vergoeding aan de ouders over de drie daarvoor liggende maanden. de kinderbijslag die in oktober wordt ontvangen, betreft dus een vergoeding over de maanden juli, augustus en september.

 

Lees bij 'kindgebonden budget bij co-ouderschap ' meer hierover.

bottom of page