top of page

Een gezamenlijke kinderrekening

Steeds meer mensen die gescheiden zijn, hebben een zogenaamde kinderrekening voor hun kinderen.

 
Wat is een kinderrekening?

Dit is de gezamenlijke bankrekening die ouders na een echtscheiding openen (of voortzetten) met de bedoeling daarvan een deel van de kosten van de kinderen te betalen. Het betreft vrijwel altijd een en/of rekening waarvan beide ouders een pasje hebben en waarmee zij beiden kunnen internetbankieren. Met name bij co-ouderschap of een uitgebreide zorgregeling met beide ouders wordt een kinderrekening vaak gebruikt.

Meestal is de regeling zo dat iedere ouder zelf de verblijfskosten van de kinderen in de eigen huishouding betaalt (zoals voeding, energie, uitjes, vakantie), maar dat de verblijfsoverstijgende kosten betaald worden van deze kinderrekening. Dat zijn vaak kosten aan kleding, school, sport, incidentele uitgaven, abonnementen, maar kan ook bijvoorbeeld sparen voor studie betreffen. Ook eventuele kinderopvangkosten/BSO zouden van deze rekening betaald kunnen worden.

 

Hoe komt er geld op de kinderrekening, dus wat zijn de inkomsten?

De inkomsten op een kinderrekening zijn:

  • De bijdrage van ieder van de ouders (of één van hen als het inkomensverschil tussen hen groot is). Als scheidingsmediator bereken ik op basis van de draagkracht van allebei de partijen wat zij kunnen bijdragen op deze rekening. Soms (als het inkomensverschil groot is) betaalt de meestverdienende ouder daarnaast ook nog een bijdrage aan de andere ouder in de verblijfskosten van de kinderen bij die ouder.

  • de kinderbijslag. Bij co-ouderschap wordt het kinderbijslag (tenzij de ouders daar andere afspraken over maken) standaard door het SVB verdeeld over de ouders

  • eventueel de kinderopvangtoeslag die ontvangen wordt in het geval de opvangkosten of BSO ook van de kinderrekening betaald worden. Voordeel is dat u dan samen de werkelijke kosten van kinderopvang deelt en het contract op naam van de minstverdienende ouder afsluit, zodat de kinderopvangtoeslag hoger is wanneer u ieder een eigen contract afsluit en ieder eigen kinderopvangtoeslag ontvangt. Het is wel belangrijk dat er goed gelet wordt dat er niet teveel kinderopvangtoeslag wordt ontvangen. Anders zijn beide ouders verantwoordelijk voor de helft van de teveel ontvangen kinderopvangtoeslag. Toch zal het saldo van een kinderrekening veelal toereikend zijn om die aanslag te betalen omdat op de rekening ook reserveringen gedaan zijn voor toekomstige uitgaven en deze 'klap' kan worden opgevangen. Als dat niet zo is, moeten beide ouders bijspringen volgens de verhouding die is afgesproken in het (echt-) scheidings convenant.

 

Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de wijze waarop zij de kinderrekening ‘voeden’.

 

Wat kosten kinderen eigenlijk?

Wat de kinderen echt kosten, is maatwerk. Veelal weten jullie dat als ouders het beste. Het beste is om al die kosten zoals kleding, schoolgeld, oppaskosten, sport, hobby's, etc op een rij te zetten. Op deze website vindt u bij de subpagina downloads en dan onder het kopje 'alimentatie' een excel-bestand 'kosten van kinderen', waarin veel verblijfsoverstijgende kosten van schoolgaande kinderen al genoemd worden.
De kosten die duidelijk zijn toe te rekenen aan de kinderen zullen geen discussie opleveren. Daarnaast zijn er ook nog andere kostenposten:
- het sparen voor de studie van de kinderen. Sinds de afschaffing van de studiebeurs is het belangrijk voor ouders om te sparen voor de studie van de kinderen.
- de verblijfskosten van de kinderen. Indien de kinderen gelijk verdeeld zijn, zal er vaak geen discussie over de kosten zijn.

 

Hoe bereken je de verblijfskosten van de kinderen?

De expertgroep alimentatienormen gaat er vanuit dat de verblijfskosten bij iedere ouder ingeval van co-ouderschap 35% van de behoefte van de kinderen zijn. .

 

In plaats daarvan kan ook gewerkt worden met objectieve cijfers, zoals de kosten van voeding die het NIBUD hanteert.
Naast de kosten van voeding zijn er nog enkele andere kosten:

  • gebruik van electra, gas en water. Als het verblijf van de kinderen over de ouders (nagenoeg) gelijkelijk verdeeld is, draagt iedere ouder de eigen kosten.

  • kosten van persoonlijke verzorging  en kapper (deze zouden evt. ook van de kinderrekening betaald kunnen worden

Verder worden vaak ook kosten van uitjes en vakanties onder deze verblijfskosten begrepen: iedere ouder betaalt dus zijn eigen kosten aan vakanties en uitjes.

Let op: hiervoor zijn geen vaste regels. Ouders zijn geheel vrij in het maken van afspraken over de wijze welke uitgaven zij als verblijfskosten aanmerken.

 

Hoe bereken je de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen?

​De expertgroep alimentatienormen gaat er vanuit dat het restant (dus het totaal van de behoefte minus de verblijfskosten bij iedere ouder) bestemd is voor de verblijfsoverstijgende kosten. Als de behoefte van de kinderen dus 1000 euro per maand is, zijn de verblijfskosten van de kinderen 70% daarvan (2x 35% zorgkorting), dus 700 euro per maand.

 

In de berekening van de alimentatie gaat men er echter vanuit dat de verzorgende ouder de kinderbijslag ontvangt en besteedt aan kosten van de kinderen. Deze kinderbijslag moet dus bij de verblijfsoverstijgende kosten betaald.
 
Er is dan 300 euro per maand plús de kinderbijslag beschikbaar voor de kinderrekening, waarvan de verblijfsoverstijgende kosten betaald worden.

Wat de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen daadwerkelijk zijn, bepaal je samen als ouders.

 

Welke kosten worden van een kinderrekening betaald/wat zijn de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen?

Welke uitgaven die van een kinderrekening worden gedaan, moet worden afgesproken tussen de ouders. Op deze website vindt u bij downloads, alimentatie, een excel-bestand 'kosten van kinderen'. Dit formulier wordt door partijen samen ingevuld, waarna het bij mij aan tafel besproken wordt. Het is belangrijk alle uitgaven goed te specificeren. Zo worden later veel onnodige discussies voorkomen.
 
Meestal wordt afgesproken dat de ouders de kosten die de kinderen bij hen thuis maken, zelf voor hun rekening nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan eten/drinken, het dak boven hun hoofd, internet, verzekeringen etc. De kinderrekening is bedoeld voor de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’: de kosten die buitenshuis worden gemaakt of niets met het verblijf te maken hebben. Denk aan schoolkosten, kleding, contributie voor sport en andere clubjes, schoolreisjes, grotere incidentele kosten zoals telefoon, laptop of fiets.

 

Een voorbeeld voor de kinderrekening

De behoefte van de 2 kinderen van partijen is 1100 euro per maand. Partijen hebben (na draagkrachtvergelijking) ook die draagkracht. Partij 1 heeft een draagkracht van 650 euro. partij 2 heeft een draagkracht van 450 euro per maand. Verder komt er voor 2 kinderen 214 euro per maand aan kinderbijslag binnen. Partijen hebben ieder 385 euro aan eigen verblijfskosten van de kinderen (70% van de behoefte, gedeeld door 2 ).

Partij 1 kan van zijn draagkracht van  650 euro 385 euro aan de kosten van de kinderen in de eigen huishouding betalen. Er is dan nog 265 euro voor de kinderrekening. Partij 2 kan 65 euro op de kinderrekening betalen (draagkracht ad 450 euro minus 385 euro aan kosten van de kinderen in de eigen huishouding. Verder komt er 214 euro aan kinderbijslag op de kinderrekening binnen.
in totaal komt er zo (265 +65 + 214 =) 544 euro per maand op de kinderrekening binnen. Daarvan worden alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen betaald.

Alle in dit voorbeeld gegeven cijfers kunnen desgewenst aangepast worden, bijvoorbeeld omdat:

  • de kosten van de kinderrekening lager of hoger zijn.

  • de verblijfskosten van de kinderen bij de ene partij wat hoger zijn omdat bv. de kinderen daar wat meer verblijven of vaker eten.

  • de verblijfskosten lager zijn.

  • er andere bijzondere situaties zijn zoals bv. diëten, ziektes e.d.

 

Wat zijn de voordelen van een kinderrekening?
 

Het allergrootste voordeel is dat beide ouders inzicht hebben in de werkelijke kosten van de kinderen en daardoor discussies tussen hen over de werkelijke kosten van de kinderen verstommen.

Verder draagt iedere partij naar draagkracht bij aan de kosten. Via de kinderrekening kan dat: beide ouders hebben inzage en de ouders hebben elk een bankpasje om de nodige uitgaven te doen. Het is ook fijn om samen met je kind (vaak na overleg met de andere ouder) de nieuwe winterjas te kunnen kopen en daarover mee te beslissen. Dat levert immers extra betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding van je kind op.
 
Veelal ervaren ouders met een kinderrekening het ouderschap vaker samen, terwijl ouders met een alimentatiebedrag meer tegenover elkaar blijven staan, omdat niet duidelijk is of alle alimentatie aan de kinderen betaald wordt of dat er wellicht een tekort is.

 

Wat zijn de nadelen van een kinderrekening en kun je die voorkomen?

Het hebben van een kinderrekening vergt wel goed afstemming tussen de ouders. Je moet bereid zijn met elkaar te overleggen over waar het beschikbare geld aan wordt uitgegeven.
 
Ook vergt het vertrouwen in de ander: je moet er vanuit kunnen gaan dat de ander het budget op een juiste manier besteedt.

Het is wel gebruikelijk om vast te leggen welke kosten van de kinderrekening betaald worden en dat over andere kosten schriftelijk (of per whatsapp/e-mail overeenstemming moet zijn. Als dat er niet is, moet het bedrag aan de uitgaven op verzoek van de andere ouder meteen teruggestort worden op de kinderrekening.

bottom of page