Kindgebonden budget na scheiding met co-ouderschap

Bij co-ouderschap na scheiding is het vaak mogelijk voor beide ouders om kindgebonden budget te krijgen.

Iedere ouder kan na scheiding bij co-ouderschap veelal recht krijgen op een eigen kindgebonden budget van soms wel honderden euro' s per maand, terwijl daar bij huwelijk geen recht op was.

Het kindgebonden budget zonder co-ouderschap

 

Als één van de ouders meer dan 8 dagen per 14 dagen voor de kinderen gaat zorgen, is geen sprake van co-ouderschap.

 

Als één van de ouders (over een heel jaar bezien) meer dan 4 dagen per week voor de kinderen zorgt (dat is meer dan 4x24 uur per week), zorgt de andere partner minder dan 3x24 uur per week voor de kinderen. Er is dan volgens de belastingdienst (zie hierna onder volgende kopje) geen sprake van co-ouderschap.

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de verzorgende ouder en de verzorgende ouder blijft rechthebbende op de kinderbijslag. Indien hij/zij dat niet al is, moet dit veranderd worden bij de SVB. Of je de aanvrager bent voor de kinderbijslag kun je zien op mijnsvb.nl. Als er daar een dossier is, ben je aanvrager. Als er niets op mijnsvb.nl staat, ben je (nog) geen aanvrager en moet dat gewijzigd worden bij de SVB.

 

De aanvrager van de kinderbijslag heeft indien er niet teveel inkomen is namelijk ook veelal recht op kindgebonden budget, een financiële tegemoetkoming van de overheid, die kan oplopen tot meer dan € 350,- per maand.

 

Wanneer is er sprake van co-ouderschap voor belastingdienst?

 

Volgens de belastingdienst is er in de volgende situatie sprake van co-ouderschap: 

"

  • Uw kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij u. Én ten minste 3 hele dagen per week bij uw ex. Om na te gaan of u hieraan voldoet, hoeft u de dagen van een week niet vanaf maandag te tellen.

  • Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex."

 

Bij co-ouderschap, oftewel vrijwel gelijkelijk verdeelde zorg voor de kinderen, is het belangrijk goed te kijken wie de aanvrager van de kinderbijslag moet worden. De aanvrager van de kinderbijslag heeft indien er niet teveel inkomen is namelijk ook recht op kindgebonden budget, een financiële tegemoetkoming van de overheid, die soms wel € 400,- of meer per maand bedraagt.
 

Kindgebonden budget bij co-ouderschap over 1 kind

Als er één kind is, is het verstandig de ouder die het minste verdient de aanvrager van de kinderbijslag te laten worden. Deze ouder krijgt dan het kindgebonden budget, waardoor het inkomen tussen partijen meer genivelleerd wordt.

De wijziging van het aanvragerschap voor de kinderbijslag kan bij de SVB geregeld worden.

Of je de aanvrager bent voor de kinderbijslag kun je zien op mijnsvb.nl. Als er daar een dossier is, ben je aanvrager. Als er niets op mijnsvb.nl staat, ben je (nog) geen aanvrager en moet dat gewijzigd worden bij de SVB.

 

Kindgebonden budget bij co-ouderschap over 2 of meer kinderen

Bij co-ouderschap over twee kinderen moet er goed gekeken worden welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag van elk kind wordt.

 

Vaak is het verstandig ieder van de partners aanvrager van de kinderbijslag te laten zijn van tenminste één kind. In de regel is het verstandig

- de minstverdiendende ouder de aanvrager te laten zijn voor het jongste kind en eventuele andere kinderen dan het eennnajongste kind.

- de meestverdienende ouder de aanvrager te laten zijn voor het éénnajongste kind. Alleen wanneer deze ouder meer dan circa 60.000 euro verdient, moet bekeken worden of het niet verstandiger is de andere ouder aanvrager te laten zijn voor dit kind. dat hangt ook af van het inkomen van de andere ouder.

De wijziging van het aanvragerschap voor de kinderbijslag kan bij de SVB geregeld worden via mijnsvb.nl.

Bij samenwonen vervalt vaak het kindgebonden budget

Alleen wanneer één van de partner samenwoont, is het niet verstandig om deze ouder aanvrager te laten zijn voor het kindgebonden budget.

 

Door samenwoning eindigt vaak het recht op kindgebonden budget omdat:

1. de zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' (AOK) van het kindgebonden budget wegvalt en

2. het inkomen van de samenwoners bij elkaar geteld wordt.

Hierdoor is er bij samenwoners bijna nooit  recht op kindgebonden budget.