top of page

De kosten van mediation

De kosten van een advocaat-scheidingsmediator zijn net als bij de advocaat afhankelijk van het aantal uren. Bij de advocaat worden de uren besteed aan brieven, discussies tussen partijen en advocaten en allerlei processuele handelingen. Bij een scheidingsmediator wordt het grootste deel van de tijd besteed aan inhoudelijk overleg met jullie en het vastleggen van de gemaakte afspraken. Dat is dus veel effectiever dan de uren die de advocaat besteedt.

 

Vaak vinden er drie tot vijf gesprekken van 1½-2 uur plaats. Bij overeenstemming is er dan een getekend echtscheidingsconvenant, waarna een korte schriftelijke procedure bij de rechtbank moet worden doorlopen.

 

Vaak zal een scheidingsmediator ongeveer in totaal 7 tot 15 uur aan een scheidingsmediation werken. Een enkele keer is dat wat minder, maar indien de situatie ingewikkeld is, of als er meer dan 5 gesprekken plaatsvinden, kunnen er nog een aantal uren bij komen.

Indien één van jullie in aanmerking komt voor een toevoeging, hoeft die partij (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) slechts in totaal éénmalig € 59,00 of € 117,00 (tarieven 2023) te betalen. D

 

Indien jullie beiden dus voor een toevoeging in aanmerking komen, zijn de totale kosten van scheiding maar ruim € 200,00  in totaal (2x laagste eigen bijdrage van € 59,- en 2x griffierecht van € 43,50).

 

Je ziet meteen dat deze kosten veel lager zijn dan de kosten van een eigen advocaat.

 

Daarom kiest inmiddels een groot deel van mensen die gaan scheiden voor scheidingsmediation.

 

Rechtsbijstandverzekering bij scheiding

Wellicht zijn jullie voor rechtsbijstand verzekerd. Soms zijn jullie daar dan ook verzekerd voor mediation en worden de meeste kosten door jullie verzekeraar vergoed. Ga na of dat bij jullie ook het geval is en neemt contact op met je verzekeringsmaatschappij. Dit kan jullie duizenden euro’s schelen.

Andere relevante informatie op deze website:

bottom of page