top of page

De kosten van mediation

De kosten van een advocaat-scheidingsmediator zijn net als bij de advocaat afhankelijk van het aantal uren. Bij de advocaat worden de uren besteed aan brieven, discussies tussen partijen en advocaten en allerlei processuele handelingen. Bij een scheidingsmediator wordt het grootste deel van de tijd besteed aan inhoudelijk overleg met jullie en het vastleggen van de gemaakte afspraken. Dat is dus veel effectiever dan de uren die de advocaat besteedt.

 

Vaak vinden er drie tot vijf gesprekken van 1½-2 uur plaats. Bij overeenstemming is er dan een getekend echtscheidingsconvenant, waarna een korte schriftelijke procedure bij de rechtbank moet worden doorlopen.

 

Vaak zal een scheidingsmediator ongeveer in totaal 7 tot 15 uur aan een scheidingsmediation werken. Een enkele keer is dat wat minder, maar indien de situatie ingewikkeld is, of als er meer dan 5 gesprekken plaatsvinden, kunnen er nog een aantal uren bij komen. Desgewenst verstrek ik op verzoek een tussentijds overzicht van de door mij gewerkte uren.

 

Mijn maximale uurtarief is € 200,00 plus 21% btw voor beide partijen samen. Dat is € 242,00 inclusief BTW per uur.

 

Indien één van jullie in aanmerking komt voor een toevoeging, hoeft die partij (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) slechts in totaal éénmalig € 58,00 of € 115,00 (tarieven 2022) te betalen. De andere partij betaalt in dat geval € 120,- plus btw per uur. Dat is € 145,20 incl BTW per uur. Daarbij komen alleen nog de eenmalige kosten van griffierecht, die € 154,50,- per partij of in geval van een toevoeging € 43,50 per partij bedragen (tarieven 2022)

 

Indien jullie beiden dus voor een toevoeging in aanmerking komen, zijn de totale kosten van scheiding maar eenmalig € 203,00  (2x laagste eigen bijdrage van € 58,- en 2x griffierecht van € 43,50).

 

Als jullie beiden niet voor een toevoeging in aanmerking komen, zijn de totale kosten vaak € 2.000,00 tot € 4.000,- voor jullie samen.

Als jullie het tevoren al bijna overal over eens zijn, dan kan het nog veel minder dan € 2.000,- zijn. 

Mijn insteek is dat jullie zo veel als mogelijk is zelf doen, zodat je mijn kosten voorkomt. Komen jullie er niet samen uit, dan bespreken we dat aan tafel.

 

Voor de kosten die jullie mij betalen, begeleid ik jullie tijdens de gesprekken, beantwoord ik jullie vragen, geef ik jullie informatie over relevante zaken, maak ik zo nodig een alimentatieberekening en handel ik voor jullie de formele kant van de scheiding af.

 

Je ziet meteen dat deze kosten veel lager zijn dan de kosten van een eigen advocaat.

 

Daarom kiest inmiddels een groot deel van mensen die gaan scheiden voor scheidingsmediation.

 

Rechtsbijstandverzekering bij scheiding

Wellicht zijn jullie voor rechtsbijstand verzekerd. Soms zijn jullie daar dan ook verzekerd voor mediation en worden de meeste kosten door jullie verzekeraar vergoed. Ga na of dat bij jullie ook het geval is en neemt contact op met je verzekeringsmaatschappij. Dit kan jullie duizenden euro’s schelen.

Andere relevante informatie op deze website:

bottom of page