top of page

Vandaag kreeg ik in een scheidingsmediation een vraag of er recht was op huurtoeslag wanneer één van de beide partijen bij echtscheiding al verhuisd was naar een andere huurwoning.


Ik sta als scheidingsmediator vaak partijen bij in hun scheiding. Op mijn website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden', zoals:

 • Hoe kunnen we het beste scheiden?

 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

 • De kinderen bij scheiding

 • Kinderalimentatie

 • Co-ouderschap

 • Een kinderrekening

 • Partneralimentatie

 • Na scheiding is er vaak recht op kindgebonden budget

 • Hoe is er optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding?

 • De scheidingsprocedure

 • Het horen van de kinderen door de rechter

 • De verdeling van het huis

 • Boedelverdeling + verzekeringen

 • De psychologische kant van scheiding

 • Handige downloads

Vragen die vandaag bij de huurtoeslag speelden, waren:


1. Per wanneer ontstaat er recht op huurtoeslag?

 • Per ingangsdatum huurcontract of

 • per datum inschrijving op nieuw adres of

 • per datum indiening verzoekschrift echtscheiding?

2. Hoeveel mag de maximale huur zijn? Is dat kale huur of zijn er andere eisen?


3. Telt het inkomen van de partner mee bij de berekening van het inkomen?


4 Wat is het maximale inkomen en vermogen dat je mag hebben voor de huurtoeslag?


5. Is er wel recht op huurtoeslag, nu er nog een gezamenlijke woning is, waarbij diegene die gaan huren voorlopig nog voor de helft eigenaar is van de woning?1. Per wanneer ontstaat er recht op huurtoeslag?


Mijn cliënte had per 1 januari 2021 een woning gehuurd en had zich 15 februari 2021 op dat adres ingeschreven. Ik had vandaag het eerste gesprek in hun scheidingsmediation. Er was dus nog geen verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.


Veel adviseurs zeggen dat het recht op huurtoeslag bij scheiding pas ingaat op het moment dat het huis verkocht is of dat de scheiding rond is. Dat is onjuist.


Het recht op huurtoeslag gaat in, zodra er voldaan is aan 2 eisen:

- er wordt een zelfstandige woonruimte gehuurd

en

- de bewoner staat op dat adres ingeschreven.

Een recht op huurtoeslag gaat in per de 1e van de maand waarin aan alle voorwaarden is voldaan.


Er hoeft dus nog geen verzoekschrift tot echtscheiding ingediend te zijn.


Mijn cliënte had voldeed per 15 februari 2021 aan de beide voorwaarden, dus per 1 maart 2021 heeft zij recht op huurtoeslag.


2. Hoeveel mag de maximale huur zijn? Is dat kale huur of zijn er andere eisen?


in 2021 ligt de huurgrens bij € 752,33. Daarboven is er geen recht op huurtoeslag.


Het bedrag waarover huurtoeslag wordt berekend, heet rekenhuur. Dit omvat de kale huur en servicekosten. Servicekosten zijn bijkomende kosten, maar het mag dan niet gaan om Elektra, water en gas. het gaat dan om:

 • kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten

 • kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten

 • kosten voor de huismeester

 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per soort servicekosten wordt maximaal € 12 bij de huurprijs opgeteld, ook als je een hoger bedrag betaalt. In totaal gaat het dus om maximaal € 48.


Alles in totaal, dus kale huur en servicekosten, mag het dan niet meer dan € 752,33 zijn


3. Telt het inkomen van de partner mee bij de berekening van het inkomen?


Partijen blijven toeslagpartner zolang er geen verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Normaliter telt het inkomen van de toeslagpartner mee. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van de partner echter niet mee als de partner op een ander adres staat ingeschreven. Hier en hier staat dat op de website van belastingdienst.


Dat betekende dat alleen het inkomen van mijn cliënte telde.


4. Wat is het maximale inkomen en vermogen dat je mag hebben voor de huurtoeslag?


Hoe hoger je inkomen is, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Het kan ook zijn dat je inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Het gaat om het totale inkomen dat je in een jaar verdient.

Maak op de website van de belastingdienst een proefberekening om te zien of je huurtoeslag kunt krijgen.

Het inkomen van andere mensen in je woning telt meestal mee.

Heb je een toeslagpartner die op hetzelfde adres woont of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Heb je thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.


Een deel van je inkomen telt soms niet mee

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. Het gaat dan om zogenaamd bijzonder inkomen.

Wat is de maximale hoogte van je vermogen?

Als alleenstaande mag je niet meer dan € 31.340 (in 2020: € 30.846) aan vermogen in box 3 hebben op 1 januari 2021. Indien er vermogen is dat boven dat bedrag ligt, bestaat er geen recht op huurtoeslag.


5.Is er wel recht op huurtoeslag, nu er nog een gezamenlijke woning is, waarbij diegene die gaan huren voorlopig nog voor de helft eigenaar is van de woning?


Vaak wordt gezegd dat er geen recht is op huurtoeslag als er een eigen woning is. Dat is onjuist.


Bij het recht op huurtoeslag gaat het - naast de maximale huur en het inkomen van de huurder - om het vermogen van de huurder in box 3 van de wet inkomstenbelasting 2001. Dat is in de regel het geld op alle bankrekeningen. Als er opeisbare vorderingen zijn op derden of er een tweede huis is, is dat ook vermogen in de zin van Box 3.


Welke datum geldt bij de bepaling van het vermogen?

Bij de bepaling van het vermogen in box 3 gaat het over de saldi van 1 januari van het betreffende jaar. Als er gedurende het jaar meer of minder geld in box 3 valt (er bv meer of minder geld op de bankrekening komt), maakt dat niet uit gedurende het kalenderjaar.


Wordt het vermogen in het gezamenlijke huis meegeteld in dit vermogen?

Het vermogen van het eigen huis valt in box 1. Wanneer je vanuit een koophuis verhuist, hoef je dus alleen te kijken naar het vermogen op de bankrekeningen per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Is dat minder dan € 31.340,- dan is er de rest van het kalenderjaar dus recht op huurtoeslag als je aan de andere voorwaarden voldoet.

Als je overwaarde uit de woning krijgt, moet je totale vermogen op 1 januari van het daaropvolgende jaar weer onder de vermogensgrens van de huurtoeslag vallen. Anders vervalt per 1 januari het recht op huurtoeslag. Als je niet voor 1 januari onder de vermogensgrens zit, kun je later met een terugvordering van huurtoeslag geconfronteerd worden.

Of je op 1 januari niet te veel vermogen hebt, kun je hier controleren.


In het geval van mijn cliënte bleek dat zij met ingang van 1 maart 2021 recht had op € 200,- huurtoeslag per maand, terwijl zij zelf tot ons mediationgesprek dacht daar geen recht op te hebben. Zij was zelf van plan de huurtoeslag aan te vragen vanaf 1 september 2021, de 1e van de daaropvolgende maand waarop ik het verzoekschrift tot echtscheiding zou hebben ingediend.


Mijn cliënte bleek dus met terugwerkende kracht recht op € 1.200,- huurtoeslag te hebben.

 Bijgewerkt op: 3 feb. 2022

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'.

Hier vind je informatie over allerlei onderwerpen zoals:

Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via deze website kun je zelf een afspraak (ook via Zoom) inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen. Natuurlijk ben ik ook per telefoon 043-3672119 bereikbaar.

Stap 1: telefoontje of e-mail aan Ton van Mil voor een eerste gesprek

Je neemt contact op met mij voor het plannen van een afspraak.

De volgende gegevens heb je bij de hand:

1. Mogelijke data waarop jij en je partner de eerste weken kunnen.

2. Voor- en achternaam, mobiele nummer en e-mailadres van beiden

Na de gemaakte afspraak ontvang je meteen nadere informatie en kun je desgewenst al aan de slag met het kopiëren van stukken (of evt inscannen) voor het eerste gesprek.


 Stap 2: eerste gesprek met mediator Ton van Mil

Het eerste gesprek vindt plaats op mijn kantoor (of desgewenst online via Zoom). Bij aanvang controleer ik jullie persoonsgegevens en ga ik na of jullie voor de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komen. Ook wordt bij het eerste gesprek de mediationovereenkomst dan ondertekend.

Er wordt daarna kort stilgestaan bij de scheidingswens en wat jullie daar allebei van vinden. Als dat nodig is, wordt daarover verder gepraat.


Als jullie allebei willen scheiden, wordt door mij in kaart gebracht waarover jullie het al eens zijn en waarover nog afspraken gemaakt moeten worden of wat onduidelijk is. Als mediator ben ik verplicht om jullie erop te wijzen als er wordt afgeweken bij onderwerpen waar je recht op hebt/plicht toe hebt.


Als jullie het bij het eerste gesprek al overal over eens zijn, worden de gemaakte afspraken besproken. Meestal kan dan het scheidingsconvenant in het 2e gesprek ondertekend worden.


Veelal gaan jullie samen aan de slag met het ouderschapsplan dat op mijn website bij downloads te vinden is.


Indien jullie al apart wonen, is het soms raadzaam al een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen. Daar draag ik dan zorg voor.


Stap 3: Vervolggesprek(ken) om te komen tot een scheidingsconvenant


Na het eerste gesprek zijn er meestal nog 2-3 gesprekken nodig om tot afspraken te komen, die worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Soms, bijvoorbeeld wanneer er over veel onderwerpen nog overeenstemming bereikt moet worden, zijn er meer gesprekken nodig.


Ik geef uitleg over de relevante onderwerpen, wijs op gebruiken en maak zo nodig een alimentatieberekening. Dat kan in jullie bijzijn, maar ook tussendoor.


Ook stel ik nadat jullie het overal bijna over eens zijn het conceptscheidingsconvenant op en bespreek ik dit met jullie.

Uiteindelijk ondertekenen jullie samen met mij het echtscheidingsconvenant (en eventueel ouderschapsplan).


Stap 4: Rechtbank

Is het scheidingsconvenant ondertekend en daarmee de mediation succesvol afgerond? Dan dien ik als advocaat van jullie allebei het verzoekschrift tot echtscheiding met convenant voor jullie in bij de rechtbank en wikkel ik de echtscheidingsprocedure af bij de Rechtbank.

Je hoeft niet naar een zitting. Alles wordt door mij verzorgd.


Stap 5: Gemeente

Je tekent na de uitspraak van de rechtbank nog éénmaal voor akkoord (dat kan gewoon thuis) en dan zorg ik ervoor dat de echtscheiding officieel wordt. De uitspraak moet namelijk daarvoor bij de gemeente worden ingeschreven. Zodra het rond is, ontvang je van mij een bewijs van de inschrijving.


Echtscheiding met spoed?

Moet de echtscheiding met spoed afgewikkeld worden? Neem dan contact met mij op voor de mogelijkheden van een spoedtraject.Andere relevante onderwerpen

Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via deze website kun je zelf een afspraak (ook via Zoom) inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen. Natuurlijk ben ik ook per telefoon 043-3672119 bereikbaar.


Bijgewerkt op: 26 sep. 2021

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'.

Hier vind je informatie over allerlei onderwerpen zoals:

 • Hoe kunnen we het beste scheiden?

 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

 • De kinderen bij scheiding

 • Kinderalimentatie

 • Co-ouderschap

 • Een kinderrekening

 • Partneralimentatie

 • Na scheiding is er vaak recht op kindgebonden budget

 • Hoe is er optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding?

 • De scheidingsprocedure

 • Het horen van de kinderen door de rechter

 • De verdeling van het huis

 • Boedelverdeling + verzekeringen

 • De psychologische kant van scheiding

 • Handige downloads

Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. De eerste 30 minuten van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via deze website kun je zelf een afspraak (ook via Zoom) inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen. Natuurlijk ben ik ook per telefoon 043-3672119 bereikbaar.bottom of page