top of page

Alles over scheiden

Je hebt net aan je partner verteld dat je wil scheiden

Na lang nadenken heb je de beslissing genomen uit elkaar te gaan en heb je het aan je partner verteld.

 

Soms leidt het vertellen tot opluchting. Vaker gebeurt dat niet omdat er door de melding dat je wil scheiden, veel discussie ontstaat met je partner en er bij je partner veel vragen zijn, waarop jij een antwoord moet geven.

Waarschijnlijk reageert je partner in eerste instantie ontkennend. Daarna kan je partner in hoog tempo allerlei andere reacties vertonen zoals boosheid, verdriet, angst, machteloosheid en apathie. Deze gevoelens volgen elkaar vaak snel op en verschijnen en verdwijnen vaak meerdere keren.

 

De eerste, onmiddellijke, reacties van je partner op jouw uitleg waarom je wil scheiden, zijn doorgaans ondoordacht.

 

Het lijkt soms wel of je partner alles goed probeert te praten wat er de afgelopen tijd fout ging. Soms moet je erkennen dat in het verhaal van je partner ook aspecten zijn waarover je zelf eerst anders dacht. Je partner probeert je te overtuigen van zijn/haar gelijk, waardoor je wellicht gaat twijfelen aan je beslissing. Op een andere moment kom je tot de conclusie dat die beslissing toch goed was, en probeer je het opnieuw uit te leggen.

 

Het is in deze fase belangrijk te blijven uitleggen aan je partner waarom je wil scheiden. Gaandeweg deze fase zal je partner je motieven beginnen te begrijpen. Vaak duurt dat enkele weken.

 

Het is meestal niet verstandig om binnen drie weken nadat je verteld hebt dat je wil scheiden, een advocaat in te schakelen. Dat kan het acceptatieproces bij je partner ernstig verstoren en kan leiden tot een ingewikkelde scheiding.

 

Toch is het moeilijk om te blijven wachten. Het lijkt wel alsof je partner niet verder komt en telkens terugkomt met de vraag “waarom’ en of jullie het niet opnieuw kunnen proberen.

 

Ook wil je zelf verdere stappen zetten. Je hebt nu verteld dat je wil scheiden en je wil dat de gevolgen van die beslissing ook zichtbaar worden. Je wil afspraken gaan maken met je partner over de gevolgen.

Ondertussen wordt je partner gezien als slachtoffer van jullie breuk. Je partner krijgt aandacht en sympathie. Mogelijk wordt jij als boeman en boosdoener gezien. Toch heb jijzelf deze gevoelens ook allemaal zelf ondergaan, maar is dat eerder gebeurd.

 

Tips:

  • Vergeet niet dat je de beslissing niet genomen hebt om de ander pijn te doen, maar om voor jezelf een toekomst te maken waarin je gelukkiger kunt leven.

  • Neem zelf ook de ruimte om verdriet te voelen. Ook voor jou betekent het afscheid nemen. Schuldgevoelens naar je partner of je kinderen staan vaak in de weg en maken mogelijk dat je dit verdriet niet toelaat of er voor vlucht.

bottom of page