top of page

Is partneralimentatie bruto of netto? Wat houd je netto over? Wat kost partneralimentatie je netto?

Bijgewerkt op: 21 jun. 2023

Op mijn website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. In Nederland is dit de website met de meeste informatie over scheiding.


Is partneralimentatie bruto of netto? Wat houd je netto over? Wat kost partneralimentatie je netto?

Zo simpel als op dit plaatje gaat het betalen/ontvangen van partneralimentatie niet.


Partneralimentatie moet namelijk bruto betaald en ontvangen worden. Daardoor heeft de betaler i.h.a. belastingaftrek, terwijl de ontvanger van partneralimentatie over het ontvangen bedrag inkomstenbelasting moet betalen.


 

Bruto en netto partneralimentatie voor de ontvanger

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2022 meestal 37,07 %) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2022 is dat 5,5 %). In totaal houdt de ontvanger dus maar netto ruim de helft over. Om precies te zijn houdt de ontvanger van partneralimentatie maar (100% min 37,07% min 5,5% =) 57,43% over van het brutobedrag aan partneralimentatie, dat van de ex-partner wordt ontvangen. Van 1000 euro aan bruto partneralimentatie houdt de ontvanger dus maar € 574,30 netto over.


Daarnaast leidt een bedrag aan partneralimentatie bij de ontvanger tot een hoger inkomen in box 1. Door de ontvangst van de bruto partneralimentatie wordt namelijk het inkomen in box 1 hoger. Een hoger inkomen leidt tot een lagere heffingskorting. Tussen 20.711 en 69.398 euro aan inkomen leidt dat tot een lagere algemene heffingskorting van 5,672%, dus afgerond 5,7%. Dat betekent dat de ontvanger ongeveer (57,43% min 5,672% =) 51,76% overhoudt van het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie.


Alleen wanneer de ontvanger zonder de partneralimentatie minder dan 20.711 euro aan inkomen in box 1 had, zal het verschil met 21.043 niet tot een korting van 6% leiden. Dan houdt de ontvanger van de bruto partneralimentatie netto 57,43% van dat bedrag over.


Wanneer de ontvanger van partneralimentatie in totaal meer dan 69.398 euro per jaar heeft, is de te betalen belasting 49,5%. De ontvanger houdt dan 50,5% van het brutobedrag aan partneralimentatie netto aan partneralimentatie over.


Indien de ontvanger van partneralimentatie ook recht op kindgebonden budget heeft (dat is veelal het geval wanneer er minderjarige kinderen zijn) en het inkomen van de ontvanger in box 1 zonder de te ontvangen partneralimentatie hoger dan 22.356 is, zal het kindgebonden budget per jaar ook 6,25% van het alimentatiebedrag per jaar lager zijn. De ontvanger houdt dan nog maar (51,76% minus 6,75% is) 45,01% over van de bruto ontvangen partneralimentatie.


Ook kan de ontvangst van partneralimentatie gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Dat komt omdat de partneralimentatie het inkomen verhoogt en dan de kinderopvangtoeslag huurtoeslag en/of zorgtoeslag lager wordt.


KORTOM:

De partneralimentatie is een brutobedrag en de ontvanger houdt van dit brutobedrag maar ongeveer 51 % over. Dan kan nog minder zijn als er recht is op kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en/of zorgtoeslag.


Zie ook het voorbeeld verder onderaan.


Bruto en partneralimentatie voor de betaler

Voor de betaler is de betaalde partneralimentatie een brutobedrag en aftrekbaar in box 1.

Er zijn dan 2 categorieën:

1) de betaler heeft een inkomen van € 69.398 of daaronder in box 1.

2) de betaler heeft een inkomen boven € 69.398 euro in box 1.


1) de betaler heeft een inkomen van € 69.398 of daaronder in box 1.

Dat betekent dat het betalen van partneralimentatie fiscaal voordeel oplevert omdat de partneralimentatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting(IB). De inkomstenbelasting is in 2022 37,07% bij een inkomen tot en met 69.398 euro.


Daarnaast heeft de betaler 6,007% extra belastingvoordeel doordat de algemene heffingskorting voor de betaler omhoog gaat, waardoor de betaler minder belasting hoeft te betalen. De heffingskorting gaat omhoog omdat de betaler de partneralimentatie van zijn inkomen in box 1 kan aftrekken, waardoor zijn totale inkomen in box 1 lager wordt en zijn heffingskorting hoger wordt.


Het belastingvoordeel is dan dus (37,07% (IB) + 6,007%% (toename algemene heffingskorting) =) 43,08%.


2) de betaler heeft een inkomen boven € 68.507 euro in box 1.

Boven de 68.507 euro is het fiscaal voordeel in 2022 40%, zie belastingdienst.nl.


Dit fiscaal voordeel wordt in 2023 37% (zieVerder online):


Door de aftrekmogelijkheid kost het betalen van een brutobedrag in 2022 aan partneralimentatie in werkelijkheid maar zo'n 60%, doordat er circa 40% belastingvoordeel is.


Zodra door het betalen van de partneralimentatie het inkomen van de betaler onder de 69.399 euro daalt, is de situatie hierboven beschreven onder 1 van toepassing. In 2022 is er dan ook een fiscaal voordeel van 43,08%.


Zie verder onderaan een voorbeeld.

man en vrouw ieder op apart deel van de bruidstaart


Voorbeeld omrekening bruto naar netto partneralimentatie:

Er wordt per maand 1000 euro partneralimentatie betaald. Dit is een brutobedrag omdat partneralimentatie door de betaler afgetrokken kan worden. De ontvanger moet er belasting over betalen.


Bruto naar netto partneralimentatie voor de betaler

Voor de betaler die een fiscaal inkomen boven 69.398 euro heeft, kost het betalen van deze alimentatie in 2022 maar circa 60% van 1000 euro, dus netto € 600,-, omdat hij 40% aftrek aan inkomstenbelasting (en mogelijk hogere heffingskorting van 6% als hij (voor dat gedeelte) onder de 69.399 euro daalt) heeft. Het betalen van 1000 euro bruto kost de betaler dus maar 600 euro netto.


De betaler van partneralimentatie die een fiscaal inkomen onder 69.399 euro heeft, heeft 37,07% aan belastingvoordeel over de betaalde partneralimentatie. Doordat bij het betalen van partneralimentatie het inkomen in box 1 omlaag gaat, gaat de algemene heffingskorting met 6,001% omhoog. Hierdoor heeft de betaler naast de inkomstenbelasting afgerond 6,01% extra voordeel. Dat komt ook neer op 43,08% aan belastingvoordeel. Het betalen van 1000 euro partneralimentatie kost hem dus maar 569 euro netto.


Bruto naar netto partneralimentatie voor de ontvanger

De ontvanger van partneralimentatie ontvangt 1000 euro bruto, maar moet daarover de volgende posten betalen:

· Inkomstenbelasting (IB), in 2022 tot en met 69.398 euro aan inkomen in box 1) 37,07%

· Procentuele premie ZVW-premie van 5,50%

· Verder gaat het inkomen in Box 1 van de ontvanger van de partneralimentatie door het ontvangen van de partneralimentatie omhoog. Dat heeft tot gevolg dat de algemene heffingskorting 6% van het ontvangen bedraag aan partneralimentatie omhoog gaat. Dat leidt dus uiteindelijk tot meer inkomstenbelasting.

In totaal betaalt de ontvanger in 2022 (37,07% (IB) + 5,5% (ZVW) + 6% (verlaging algemene heffingskorting) =) 48,57% over de ontvangen partneralimentatie.


De ontvanger houdt dus maar (100% - 48,57% =) 51,43% over van het ontvangen bruto bedrag aan partneralimentatie.


Van de 1000 euro aan partneralimentatie houdt de ontvanger dus maar € 514,30 netto over.


Verder zal een recht op kindgebonden budget per maand ook 6,75% van het per maand ontvangen bedrag aan bruto partneralimnetatie lager zijn. Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag.


Partneralimentatie is een ingewikkeld onderwerp. Je advocaat of scheidingsmediator zal veel ervaring nodig hebben om je goed te informeren en te adviseren.


Andere relevante onderwerpen op mijn website (klik erop om er naartoe te gaan)
Comments


bottom of page