top of page

Recht op huurtoeslag bij scheiding?

Vandaag kreeg ik in een scheidingsmediation een vraag of er recht was op huurtoeslag wanneer één van de beide partijen bij echtscheiding al verhuisd was naar een andere huurwoning.


Ik sta als scheidingsmediator vaak partijen bij in hun scheiding. Op mijn website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden', zoals:

 • Hoe kunnen we het beste scheiden?

 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

 • De kinderen bij scheiding

 • Kinderalimentatie

 • Co-ouderschap

 • Een kinderrekening

 • Partneralimentatie

 • Na scheiding is er vaak recht op kindgebonden budget

 • Hoe is er optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding?

 • De scheidingsprocedure

 • Het horen van de kinderen door de rechter

 • De verdeling van het huis

 • Boedelverdeling + verzekeringen

 • De psychologische kant van scheiding

 • Handige downloads

Vragen die vandaag bij de huurtoeslag speelden, waren:


1. Per wanneer ontstaat er recht op huurtoeslag?

 • Per ingangsdatum huurcontract of

 • per datum inschrijving op nieuw adres of

 • per datum indiening verzoekschrift echtscheiding?

2. Hoeveel mag de maximale huur zijn? Is dat kale huur of zijn er andere eisen?


3. Telt het inkomen van de partner mee bij de berekening van het inkomen?


4 Wat is het maximale inkomen en vermogen dat je mag hebben voor de huurtoeslag?


5. Is er wel recht op huurtoeslag, nu er nog een gezamenlijke woning is, waarbij diegene die gaan huren voorlopig nog voor de helft eigenaar is van de woning?1. Per wanneer ontstaat er recht op huurtoeslag?


Mijn cliënte had per 1 januari 2021 een woning gehuurd en had zich 15 februari 2021 op dat adres ingeschreven. Ik had vandaag het eerste gesprek in hun scheidingsmediation. Er was dus nog geen verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.


Veel adviseurs zeggen dat het recht op huurtoeslag bij scheiding pas ingaat op het moment dat het huis verkocht is of dat de scheiding rond is. Dat is onjuist.


Het recht op huurtoeslag gaat in, zodra er voldaan is aan 2 eisen:

- er wordt een zelfstandige woonruimte gehuurd

en

- de bewoner staat op dat adres ingeschreven.

Een recht op huurtoeslag gaat in per de 1e van de maand waarin aan alle voorwaarden is voldaan.


Er hoeft dus nog geen verzoekschrift tot echtscheiding ingediend te zijn.


Mijn cliënte had voldeed per 15 februari 2021 aan de beide voorwaarden, dus per 1 maart 2021 heeft zij recht op huurtoeslag.


2. Hoeveel mag de maximale huur zijn? Is dat kale huur of zijn er andere eisen?


in 2021 ligt de huurgrens bij € 752,33. Daarboven is er geen recht op huurtoeslag.


Het bedrag waarover huurtoeslag wordt berekend, heet rekenhuur. Dit omvat de kale huur en servicekosten. Servicekosten zijn bijkomende kosten, maar het mag dan niet gaan om Elektra, water en gas. het gaat dan om:

 • kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten

 • kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten

 • kosten voor de huismeester

 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per soort servicekosten wordt maximaal € 12 bij de huurprijs opgeteld, ook als je een hoger bedrag betaalt. In totaal gaat het dus om maximaal € 48.


Alles in totaal, dus kale huur en servicekosten, mag het dan niet meer dan € 752,33 zijn


3. Telt het inkomen van de partner mee bij de berekening van het inkomen?


Partijen blijven toeslagpartner zolang er geen verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Normaliter telt het inkomen van de toeslagpartner mee. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van de partner echter niet mee als de partner op een ander adres staat ingeschreven. Hier en hier staat dat op de website van belastingdienst.


Dat betekende dat alleen het inkomen van mijn cliënte telde.


4. Wat is het maximale inkomen en vermogen dat je mag hebben voor de huurtoeslag?


Hoe hoger je inkomen is, hoe minder huurtoeslag je krijgt. Het kan ook zijn dat je inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Het gaat om het totale inkomen dat je in een jaar verdient.

Maak op de website van de belastingdienst een proefberekening om te zien of je huurtoeslag kunt krijgen.

Het inkomen van andere mensen in je woning telt meestal mee.

Heb je een toeslagpartner die op hetzelfde adres woont of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Heb je thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.


Een deel van je inkomen telt soms niet mee

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. Het gaat dan om zogenaamd bijzonder inkomen.

Wat is de maximale hoogte van je vermogen?

Als alleenstaande mag je niet meer dan € 31.340 (in 2020: € 30.846) aan vermogen in box 3 hebben op 1 januari 2021. Indien er vermogen is dat boven dat bedrag ligt, bestaat er geen recht op huurtoeslag.


5.Is er wel recht op huurtoeslag, nu er nog een gezamenlijke woning is, waarbij diegene die gaan huren voorlopig nog voor de helft eigenaar is van de woning?


Vaak wordt gezegd dat er geen recht is op huurtoeslag als er een eigen woning is. Dat is onjuist.


Bij het recht op huurtoeslag gaat het - naast de maximale huur en het inkomen van de huurder - om het vermogen van de huurder in box 3 van de wet inkomstenbelasting 2001. Dat is in de regel het geld op alle bankrekeningen. Als er opeisbare vorderingen zijn op derden of er een tweede huis is, is dat ook vermogen in de zin van Box 3.


Welke datum geldt bij de bepaling van het vermogen?

Bij de bepaling van het vermogen in box 3 gaat het over de saldi van 1 januari van het betreffende jaar. Als er gedurende het jaar meer of minder geld in box 3 valt (er bv meer of minder geld op de bankrekening komt), maakt dat niet uit gedurende het kalenderjaar.


Wordt het vermogen in het gezamenlijke huis meegeteld in dit vermogen?

Het vermogen van het eigen huis valt in box 1. Wanneer je vanuit een koophuis verhuist, hoef je dus alleen te kijken naar het vermogen op de bankrekeningen per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Is dat minder dan € 31.340,- dan is er de rest van het kalenderjaar dus recht op huurtoeslag als je aan de andere voorwaarden voldoet.

Als je overwaarde uit de woning krijgt, moet je totale vermogen op 1 januari van het daaropvolgende jaar weer onder de vermogensgrens van de huurtoeslag vallen. Anders vervalt per 1 januari het recht op huurtoeslag. Als je niet voor 1 januari onder de vermogensgrens zit, kun je later met een terugvordering van huurtoeslag geconfronteerd worden.

Of je op 1 januari niet te veel vermogen hebt, kun je hier controleren.


In het geval van mijn cliënte bleek dat zij met ingang van 1 maart 2021 recht had op € 200,- huurtoeslag per maand, terwijl zij zelf tot ons mediationgesprek dacht daar geen recht op te hebben. Zij was zelf van plan de huurtoeslag aan te vragen vanaf 1 september 2021, de 1e van de daaropvolgende maand waarop ik het verzoekschrift tot echtscheiding zou hebben ingediend.


Mijn cliënte bleek dus met terugwerkende kracht recht op € 1.200,- huurtoeslag te hebben.

 Comentarios


bottom of page