top of page

Alles over scheiden

Vaak is er bij scheiding recht op een subsidie van de overheid, de toevoeging

Veel mensen denken dat zij geen recht hebben op een toevoeging omdat zij denken dat zij samen een te hoog inkomen hebben. Bij scheiding wordt echter niet gekeken naar het inkomen van je partner, maar wordt alleen je eigen inkomen in het peiljaar bekeken.

Bij een toevoeging betaal je alleen een eenmalige bijdrage, die afhankelijk is van je inkomen in het peiljaar, het kalenderjaar van twee jaar geleden, dus in 2023 gaat het om het inkomen dat je in 2021 had. 

Bij scheidingsmediation, dus als je samen gaat scheiden, is de eigen bijdrage € 59,00 of € 117,00 (tarieven 2023) als de mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand als mediator is ingeschreven. Ik ben een bij de Raad voor Rechtsbijstand mediator.Ik sta cliënten ook met een toevoeging bij.

 

Bij een niet bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven scheidingsmediator of gezamenlijke advocaat betaalt iedere partij een eigen bijdrage die afhankelijk van het inkomen ergens ligt tussen € 380,00 en € 949,00 (tarieven 2023). De advocaat vraagt dan immers de voor partijen dure juridische toevoeging aan in plaats van de goedkope mediationtoevoeging. Ook hier is de hoogte afhankelijk van het inkomen.

 

Als je alleen een advocaat bij scheiding inschakelt, moet je in geval van een toevoeging minimaal een eigen bijdrage van ergens tussen € 380,00 en € 949,00 betalen. Daarop kan € 59,00, gekort worden als het juridisch loket een zogenaamd diagnoseformulier invult.Deze korting heet de zogenaamde diagnosekorting.

 

De geldende tabellen kun je vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl

 

Waarom komen mensen bij scheiding vaak wel voor een toevoeging in aanmerking, terwijl zij tevoren denken dat het niet het geval is?

1. Zij denken dat het inkomen van beide partijen opgeteld moet worden. Dat is nog niet zo: Iedere partij wordt apart bezien bij scheiding. Het inkomen van de ander telt daarom niet mee. Dat komt omdat er bij scheiding de partners tegenstrijdige belangen (kunnen) hebben, waardoor zij ieder apart bekeken worden.

2. Als partijen één of meer minderjarige kinderen hebben en die ingeschreven zijn op het adres van de betreffende partij, wordt de betreffende partij als 'alleenstaand ouder' aangemerkt. Bij de Raad voor Rechtsbijstand is dat dezelfde categorie die voor gehuwden geldt, waar normaal dus het inkomen van twee partijen geldt. 

 

Samengevat: Als er een inwonend kind onder de 18 is, geldt de norm voor gehuwden/samenwoners, terwijl alleen jouw eigen inkomen in aanmerking wordt genomen.

 

Dat betekent dat in 2023 er veelal tot een fiscaal inkomen in 2021 (het peiljaar, 2 jaar geleden) in box 1 (inkomen uit werk minus woning) tot € 42.400,- recht is op een toevoeging. Deze norm geldt als alleenstaand ouder. In geval je als alleenstaande wordt aangemerkt, ligt de grens bij 30.000 euro aan fiscaal inkomen

 

Het fiscaal inkomen in box 1 kun je vinden op de achterkant van de belastingaanslag. Als je geen aangifte hebt gedaan, is veelal het fiscaal loon op je jaaropgave bepalend. Als dat dus minder dan 42.400 euro is, kom je in aanmerking voor een toevoeging. 

Omdat jij en je partner apart worden beoordeeld voor een toevoeging bij scheiding kan het zijn dat één wel voor een toevoeging in aanmerking komt en de ander niet.

 

Peiljaarverlegging bij toevoeging

Als je inkomen of vermogen aanmerkelijk lager is geworden sinds 2 jaar geleden kun je vragen om een zogenaamde peiljaarverlegging. Je inkomen en vermogen in het lopende kalenderjaar is dan bepalend. Realiseer je wel dat dit inkomen bij peiljaarverlegging achteraf gecontroleerd kan worden.

 

Andere voorwaarden bij een toevoeging

Er zijn ook een aantal andere voorwaarden waaraan je moet voldoen bij een toevoeging:

 

Geen vermogen boven box 3 grens bij toevoeging

Je mag geen ‘box 3’-vermogen hebben dat boven het heffingvrij vermogen ligt in het peiljaar. Het peiljaar is het kalenderjaar van 2 jaar geleden. In 2023 geldt als peiljaar dus 2021. In 2020 was het heffingvrij vermogen € 31.340,00. Je mocht in dat jaar dus niet meer dan dit bedrag aan vermogen hebben in box 3 om recht te kunnen hebben op een toevoeging. 

 

De resultaatsbeoordeling

Achteraf wordt bij een toevoeging bekeken of je door de scheiding niet teveel vermogen hebt gekregen. De grens ligt bij € 16.874,00- (dit bedrag geldt in 2023). Als je meer dan dit bedrag uit de scheiding overhoudt, wordt de toevoeging ingetrokken. Dat vermogen kan komen uit bijvoorbeeld de verkoop van het huis of ontvangst van een uitkoopsom voor het huis, beëindiging van verzekeringspolissen, de voortzetting van een spaarverzekering of verdeling van spaargeld). Als je dus meer dan circa 16.874 euro uit de scheiding ontvangt, moet je alsnog met terugwerkende kracht de advocaat of mediator zelf betalen.

​​

Andere relevante informatie op deze website:

bottom of page