top of page

Alles over scheiden

Scheidingsmediation

 

Sinds eind jaren 80 is er binnen de advocatuur een vereniging van in echtscheiding gespecialiseerde mediators, de vFAS.

De scheidingsmediator bemiddelt tussen jullie beiden en is onpartijdig. Hij probeert een werkbare manier van communiceren te vinden voor jou en je partner. Een goede communicatie is in ieder geval nodig om de scheiding af te wikkelen, maar is ook daarna belangrijk. Beide partijen zullen - als ouders van hun kinderen - immers na de scheiding met elkaar moeten blijven communiceren. Het is dus belangrijk de communicatie te optimaliseren.

 

Een scheidingsmediator begeleidt jullie samen tijdens alle fases van de scheiding, inclusief:

 • het overleg over de zorg voor de kinderen en het ouderschapsplan

 • het overleg over de verdeling van het vermogen

 • het maken van alimentatieberekeningen en het geven van uitleg daarover 

 • het opstellen van een echtscheidingsconvenant

 • de procedure bij de rechtbank

 • de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente.

 

Emoties die bij de verwerking van een scheiding horen, worden eerst uitgesproken, waardoor er rust ontstaat om te praten over andere concrete zaken zoals de regeling voor de kinderen, verdeling van spullen, financiën en dergelijke.

In samenspraak met jullie allebei inventariseert de mediator alle afzonderlijke wensen en behoeftes. Daarbij houdt hij rekening met de belangen van de eventuele kinderen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en wordt de formele kant van de scheiding verder afgewikkeld.

Scheidingsmediators die niet ook advocaat zijn, moeten een derde inschakelen om de scheiding formeel af te wikkelen. Dat kost vaak extra geld.

Een mediator kiest geen partij, blijft onafhankelijk en laat voor beide partners de beste oplossing tot stand komen.

 

Voordeel van mediation is dat het doorgaans veel goedkoper is (dan een eigen advocaat), minder tijd kost en vooral gericht is op het behalen van de meest gunstige oplossing voor iedereen, zodat jullie beiden weer verder kunnen met jullie leven.

Wil je meer weten over de kosten van mediation, klik dan hier.

Hieronder staan nog de voor- en nadelen van mediation
 

De voordelen van mediation:

 • Mediation is relatief goedkoop. Bij alle andere vormen van scheiding zijn er meerdere advocaten betrokken en die kosten moeten betaald worden.

 

 • Je neemt uiteindelijk beslissingen waar je ook echt achter staat. Als dat niet het geval is, kun je de mediation altijd tussentijds stoppen.

 • Jullie krijgen tegelijkertijd dezelfde informatie.

 • Jullie maken de afspraken gezamenlijk.

 • Het is, op de internetscheiding na, de snelste manier om te scheiden.

 • De kans op een langdurige “vechtscheiding” is veel kleiner.

 • Bij verschil van mening zal de mediator proberen te zoeken naar de achterliggende belangen en behoeften, waardoor de kans op een mooie uitkomst voor beiden het grootst is.

 • Bij mediation wordt het echtscheidingsproces in stukjes opgesplitst en behandeld. Hierdoor worden bijvoorbeeld afspraken over de kinderen zo min mogelijk beïnvloed door de beëindiging van de partnerrelatie.

 • Mediation legt een goede basis voor de invulling van de toekomstige rollen van de scheidende partijen.

 • Er is meer rust tijdens de scheiding.

 

De nadelen van mediation:

 • Het slagen van mediation is afhankelijk van de inzet van de scheidende partijen. Indien één van de partijen niet actief meewerkt, is de kans groter dat er geen sluitende overeenkomst kan worden bereikt.

 • Mediation werkt het beste bij gelijkwaardige partners. Het risico kan anders zijn dat een van de partners zich tijdens de onderhandelingen minder goed gehoord voelt. Scheidingsmediators zijn echter opgeleid om met verschillen tussen partijen om te gaan en zij zullen ingrijpen wanneer er bijvoorbeeld een te groot verschil in kennis over bepaalde zaken tussen de partijen blijkt te zijn.

 • Als beide partijen ondanks mediation niet tot overeenstemming komen, duurt de echtscheiding vaak langer, wordt hij kostbaarder en emotioneel zwaarder.

bottom of page