top of page

Alles over scheiden

De scheidingsoverwegingstijd

De zogenoemde ‘scheidingsoverwegingstijd’ begint wanneer één van de partners (of beide) vindt dat het huwelijk niet langer zo voortgezet kan worden. Dat is een situatie waarin de relatie tussen partijen is verschaald, beide partijen zich vaak eenzaam voelen vinden dat de sfeer blijvend bedorven is, kortom: dat het niet meer gaat. Het kan ook zijn dat slechts van beide partijen dit zo ervaart, en de ander niet.

 

In deze periode kunnen de emoties hoog oplopen en worden vaak basale emoties geuit, zoals ‘waren we maar nooit getrouwd’ of zelfs ‘val dood’. Het is voor beide partners vaak een chaotische en emotionele periode, waarin gevoelens als angst, verdriet, agressie en schuldgevoel elkaar afwisselen.

 

Er wordt gepraat op momenten dat het niet handig, of zelfs onmogelijk, is om goed te praten, en gezwegen op momenten waarop men zich juist zou moeten uitspreken.

 

Heftige ruzies hebben een negatieve invloed op de sfeer in huis. Als de gemoederen hoog oplopen, doet men vaak stellige uitspraken als ‘je krijgt geen cent’, ‘ik wil je nooit meer zien’ of ‘ik heb nooit van je gehouden’, terwijl de emoties van dat ene moment van voorbijgaande aard zijn en soms zelfs in strijd zijn met wat men werkelijk voelt.

 

Partijen, maar ook advocaten, nemen deze uitingen soms letterlijk, waardoor ze als vaststaande feiten worden beschouwd. Maar het zijn geen feiten en ze staan al helemaal niet vast. Het enige dat vaststaat in deze periode is dat er veel emotionele turbulentie is. Vaak is er een grote innerlijke worsteling tussen getrouwd willen blijven en te willen scheiden.

 

Het is ook een periode van veel verdriet. Dat verdriet kan erg sterk zijn en maakt vaak eenzaam. Er ontstaat een gevoel van leegte, van niets meer willen. Deze gevoelens van angst, verdriet, schuldgevoel, onzekerheid en eenzaamheid zijn heel begrijpelijk en logisch. Het zijn emoties waar je nu eenmaal doorheen moet, en ze kunnen het beste zo min mogelijk worden verstoord door hulpverleners, advocaten of derden.

 

Ook is dit een periode waarin vaak teveel alcohol, tabak of pillen wordt gebruikt. Dan is dit het verkeerde moment om de procedure tot scheiding te starten. Toch gebeurt dat regelmatig, en niet zelden met grote en langdurige gevolgen.

 

Soms kiezen partijen voor relatietherapie. Daar wordt meestal snel duidelijk of het huwelijk nog kans van slagen heeft en of het echtpaar daarin wil investeren, of dat een scheiding onvermijdelijk is. De zekerheid hierover komt pas met de scheidingsmelding. Deze zal de emoties niet wegnemen, maar wel kanaliseren.

bottom of page