top of page

Hoe bereken je kinderalimentatie?

 

De belangrijkste documenten voor de berekening van kinderalimentatie zijn hier, op de website van alle gerechten, te vinden.

 

Dit zijn de belangrijkste documenten:

  • behoeftetabel. Hierin wordt de berekening van de behoefte (het zogenaamde 'eigen aandeel') uitgelegd.

  • Draagkrachttabel. Met behulp van het netto-inkomen (inclusief vakantiegeld en andere vaste emolumenten) kan met deze tabel grofweg de kinderalimentatie berekend worden.

  • Rapport alimentatienormen. Neem het laatste rapport. In dit rapport wordt het systeem van alimentatieberekening helemaal uitgelegd.
     

De berekening van de kinderalimentatie valt uiteen in twee berekeningen:

  1. De berekening van de behoefte van de onderhoudsgerechtigden (de kinderen).

  2. De berekening van de draagkracht van de onderhoudsplichtigen (de ouders).

 

Bij de berekening van de behoefte van de kinderen wordt gekeken wat de kinderen per maand nodig hebben.

 

Bij de berekening van de draagkracht wordt gekeken wat de onderhoudsplichtigen (vaak de ouders) kunnen bijdragen aan de kosten van hun kinderen.

 

De berekening van de behoefte en de draagkracht wordt op de pagina's hierna gedetailleerd uitgelegd.

 

De berekening van de behoefte bij kinderalimentatie heeft de afgelopen jaren grote wijzigingen doorgemaakt. 

 

De grootste wijzigingen van de laatste jaren zijn de herziening van de kinderalimentatie per 1-1-2013 en de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015.

 

De expertgroep heeft per 1 januari 2013 de berekening van de behoefte aangepast en daarin het kindgebonden budget betrokken. Per 1 januari 2015 is het kindgebonden budget na scheiding meestal een stuk hoger, soms wel 600 euro per maand voor beide ouders samen. De behoefte aan kinderalimentatie is daarom bij lagere inkomens soms 0 euro geworden.

 

Veel advocaten, waaronder ik, waren het oneens met deze nieuwe berekeningsmethodiek. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat het kindgebonden budget niet bij de behoefte van de kinderen hoort, maar bij de berekening van de draagkracht en dus meegeteld wordt bij het inkomen van de betreffende ouder. Ik ga op mijn website dus uit van deze  situatie.

bottom of page