top of page

Alles over scheiden

De voorlopige voorzieningen procedure

Soms komen partijen er in het begin van de scheiding (of later) niet samen uit en is het nodig om een voorlopige beslissing van de rechter te hebben, bijvoorbeeld:

  • bij wie de kinderen voorlopig gaan wonen,

  • wanneer zij voorlopig naar de andere ouder gaan

  • de hoogte van de voorlopige alimentatie

  • wie voorlopig in de echtelijke woning mag blijven wonen.

Dat kan door het starten van de ‘procedure van voorlopige voorzieningen bij echtscheiding’.

 

Alle door de rechter genomen beslissingen zijn voorlopig en gelden in eerste instantie gedurende de procedure van echtscheiding.

 

Het verloop van de procedure van voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

De partij die voorlopige beslissingen van de rechtbank wil, wendt zich met een advocaat tot de rechtbank. De rechtbank stuurt dit verzoekschrift door naar de andere partij, met een uitnodiging voor een zitting op de rechtbank. Deze zitting is bij de rechtbank Maastricht meestal 4-8 weken na indiening van het verzoekschrift. Bij andere rechtbanken gaat het vaak iets sneller.

 

De andere partij kan uiterlijk tot aan de zitting (met behulp van een advocaat) een verweerschrift indienen en ook verzoeken doen. In de oproepingsbrief wordt verzocht uiterlijk 5 dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen. Dat is ook wel verstandig, omdat zo de rechter ook het verweer (en eventuele verzoeken van de andere partij) voor de zitting heeft gelezen. De rechtbank doet vaak na de zitting dezelfde dag, maar uiterlijk binnen 14 dagen uitspraak.

 

Het is niet mogelijk zonder advocaat een verweerschrift in te dienen of zelf verzoeken aan de rechtbank te doen. Het is wel mogelijk om zonder advocaat ter zitting bij de voorlopige voorzieningen te verschijnen. Zonder advocaat naar een zitting gaan is echter erg onverstandig omdat partijen veelal zonder juridische hulp niet precies weten hoe zij het beste kunnen handelen.

 

Vaak duurt de totale procedure van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank Maastricht in totaal 4 tot 8 weken vanaf indiening van het verzoekschrift. Soms is dat wat langer.

 

Tegen de uitspraak in voorlopige voorzieningen is geen hoger beroep mogelijk.

 

Alle door de rechter in voorlopige voorzieningen genomen beslissingen zijn voorlopig, en gelden in eerste instantie alleen gedurende de procedure van echtscheiding. In bijzondere gevallen, met name bij aanzienlijke wijziging van de situatie, kan later (tijdens de procedure van echtscheiding of bij het hoger beroep daarin) om wijziging van de uitspraak in voorlopige voorzieningen worden verzocht.

bottom of page