top of page

bij wie/waar gaan de kinderen na scheiding wonen?

Jullie zullen afspraken moeten maken over bij wie de kinderen na echtscheiding gaan wonen.Vroeger heette dit de omgangsregeling, maar tegenwoordig heet dit de 'verdeling van zorg- en opvoedingstaken'.

Horen kinderen door rechter 12+

Totdat de kinderen 12 jaar zijn, hebben zij daarin officieel geen stem. Vanaf hun twaalfde jaar, worden zij - voordat er door de rechtbank een beslissing genomen wordt - gehoord door de rechter. Jullie kinderen mogen dan vertellen wat zij het liefste zelf zouden willen. De rechter volgt die wens niet altijd, maar zal er wel rekening mee houden.
 
Vaak zullen kinderen al op jongere leeftijd in staat zijn om aan te geven wat zij het liefste willen:

  • bij de ene ouder wonen (de kinderen hebben dan daar hun hoofdverblijf), waarbij er een regeling is dat de kinderen af en toe (of vaker) bij de andere ouder verblijven (een omgangsregeling)

  • of ongeveer de helft van de tijd bij de ene ouder en de helft van de tijd bij de andere ouder (dat heet co-ouderschap).

 

Luister naar de wensen van de kinderen

Het is van belang dat jullie als ouders luisteren naar de wens van de kinderen, zeker als zij 9 jaar of ouder zijn. Toch is het soms moeilijk voor kinderen om zich daarover uit te spreken. Als het kind namelijk zegt dat hij liever bij de ene ouder wil wonen, kiest hij tegelijkertijd ook om niet bij de andere ouder te willen wonen. Het kind komt door zo’n keuze in een loyaliteitsconflict.

Probeer eerst samen overeenstemming als ouders te bereiken over de zorgregeling

Daarom is het belangrijk om (zeker bij jongere kinderen) eerst samen als ouders tot overeenstemming te komen en daarna pas het gesprek met de kinderen aan te gaan. Zo voorkom je dit loyaliteitsconflict. Natuurlijk is het wel zo dat bij oudere kinderen wel belangrijk is dat je ook naar de wensen van het kind luistert. Wellicht is dat dan reden om de verblijfsregeling (iets) aan te passen.

bottom of page