top of page
TvM logo
TvM logo

Downloads


Hieronder tref je downloads aan, per onderwerp gerangschikt.

Ouderschapsplannen zijn er in veel soorten en maten. Je kunt op deze website kiezen voor een kort ouderschapsplan (dat in het echtscheidingsconvenant is opgenomen) of een lang ouderschapsplan (zie ook de bijlage daarvan!) dat als bijlage bij het echtscheidingsconvenant zit. 

Op internet kun je veel verschillende modellen vinden. Een uitgebreid ouderschapsplan is niet persé beter dan een minder uitgebreid plan, maar ligt het vooral aan jullie hoe jullie het ouderschap in de praktijk vorm geven.

 

Het is wel belangrijk dat de verblijfsregeling duidelijk is vastgelegd, ook met name voor de vakanties. Dit is verstandig om goed vast te leggen omdat soms later gezamenlijk overleg niet meer mogelijk is en er zonder afspraken in het ouderschapsplan geen afspraken meer zijn of het moeilijk aan te tonen is welke afspraken er in het verleden waren.

Downloads ouderschapsplannenBij scheiding is er de eerste tijd vaak gedoe over financiën. De vraag 'Wie betaalt wat?' leidt vaak tot vervelende discussies.

Hieronder staan 2 excellbestanden die gebruikt kunnen worden voor de eerste tijd, de tijd dat er nog geen alimentatieafspraken zijn en waarin duidelijkheid nodig is over wie wat betaalt en wat ieder dan overhoudt. Uitgangspunt van beide formulieren is dat ieder na betaling van de vaste lasten evenveel overhoudt.

Het ene bestand hieronder is voor de situatie met een   gezamenlijke en/of rekening met daarnaast eventueel ( 1 of) 2 aparte bankrekeningen . Het andere bestand hieronder is voor een situatie waar alleen sprake is van 2 aparte bankrekeningen

 

Downloads alimentatie, financiën en vermogen

Bij scheiding of uiteengaan van partijen  is er ook vaak onzekerheid of men in de toekomst financieel wel kan rondkomen. Hieronder staan een aantal excell-formulieren. Er is van elk bestand ook een pdf-bestand beschikbaar als je geen excell hebt. Nadeel is dat je dit formulier alleen handmatig kunt invullen.
 
 

De inkomsten en uitgavenstaat worden door cliënten vaak gebruikt om alle inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Op die manier kan duidelijkheid komen of je in de toekomst voldoende inkomsten hebt om alle lasten te betalen.  Als je alleen de uitgaven invult, vul je een zogenaamde behoeftestaat in.

De 'inkomsten en uitgavenstaat kinderen' kun je gebruiken om een overzicht van de totale kosten van de kinderen te krijgen. Vaak wordt dit formulier ook gebruikt om te bepalen welke kosten van de kinderrekening betaald worden. De verblijfskosten worden dan niet ingevuld.
Voor studerende kinderen is een apart bestand beschikbaar.

Downloads vermogen

Om een duidelijk beeld van al het vermogen te krijgen, is het belangrijk om een vermogensverdelingsstaat in te vullen. In de vermogensverdelingsstaat die hieronder staat is al het vermogen opgenomen:
- het gemeenschappelijk vermogen
- het eventuele eigen vermogen (afkomstig uit erfenis of schenking, of bij een huwelijk vanaf 1-1-2018: datgene dat je hebt aangebracht bij aanvang van het huwelijk.
het huis (met hypotheek en evt. spaarpolis) is afgesplitst van de rest van het vermogen vanwege fiscale redenen.
Als u huwelijkse voorwaarden bent aangegaan, dient eerst bekeken te worden of u dient te verrekenen en wat voor soort verrekening er dient plaats te vinden. Vaak is hier sprake van een periodiek verrekenbeding dat niet tijdens het huwelijk is uitgevoerd, waarbij er alsnog verrekend dient te te worden.

bottom of page