top of page
Foto van Ton van Mil

Ik ben sinds 1996 advocaat. Nadat ik 3 jaar in een algemene, gevarieerde praktijk heb gewerkt, heb ik mij sinds 1999 steeds verder gespecialiseerd op het gebied van scheiding en mediation.

 

In 1999 ben ik begonnen met de opleiding tot mediator, die ik in 2001 heb afgerond. Daarna heb ik de familierechtopleiding van de vFAS in 2002 afgerond. Nu onderhoud ik mijn kennis en vaardigheden met jaarlijkse cursussen.

 

Sinds 2002 heb ik mijn eigen kantoor, dat gevestigd is in mijn eigen huis.  Sindsdien doe ik alleen nog scheidingen en daaraan gerelateerde kwesties als mediator en als advocaat. 

Ik ben daarnaast trainer en docent in de Beroepsopleiding Advocaten.

Voorts zit ik in de landelijke commissie alimentatienormen vFAS, die adviseert over de landelijke alimentatienormen van de rechtspraak.

 

Ik begeleid ook vaker als intervisiedocent intervisiebijeenkomsten van advocaten en scheidingsmediators en geef aan hen cursussen over alimentatie.

 

Verder ben ik bemiddelaar en plv voorzitter van de klachtencommissie van Via Jeugd Icarus en was ik tot voor kort beklagrechter bij Het Keerpunt, een jeugdgevangenis in Cadier en Keer.

​Ik zat tot recent ook 3 jaar in de Limburgse Raad van de Orde van Advocaten, een orgaan dat de advocatuur in Limburg bestuurt en zorgt dat in de advocatuur alles goed verloopt.

Ik doe tenslotte zogenaamde WVGGZ-zaken. Daarin verleen ik rechtsbijstand aan mensen die net gedwongen zijn opgenomen (of dreigen te worden opgenomen) in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Psychiatrisch patiëntenrecht

- Personen- en Familierecht,

subgebieden:

-Mediation,

- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

- Ouderschap en erkenning


Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ton van Mil Advocaat Scheidingsmediator is ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nr. 14107714. Het BTWnr. is NL001790426B73

bottom of page