Ik ben sinds 1996 advocaat. Nadat ik 3 jaar in een algemene, gevarieerde praktijk heb gewerkt, heb ik mij sinds 1999 steeds verder gespecialiseerd op het gebied van scheiding en mediation.

 

In 1999 ben ik begonnen met de opleiding tot mediator, die ik in 2001 heb afgerond. Daarna heb ik de familierechtopleiding van de vFAS in 2002 afgerond. Nu onderhoud ik mijn kennis en vaardigheden met jaarlijkse cursussen.

 

Sinds 2002 heb ik mijn eigen kantoor, dat gevestigd is in mijn eigen huis.  Sindsdien doe ik alleen nog scheidingen en daaraan gerelateerde kwesties als mediator en als advocaat. 

Ik ben daarnaast docent gedragsrecht en vaardighedentrainer

in de Beroepsopleiding Advocaten.

Voorts zit ik in de landelijke commissie knelpunten alimentatienormen, die adviseert over de landelijke alimentatienormen.

 

Ik begeleid ook vaker als intervisiedocent intervisiebijeenkomsten

van advocaten en scheidingsmediators en geef aan hen cursussen

over alimentatie.

 

Verder was ik tot voor kort beklagrechter bij Het Keerpunt, een jeugdgevangenis in Cadier en Keer, en ben ik bemiddelaar en

plv voorzitter van de klachtencommissie van Via Jeugd Icarus

en Via Jeugd Almata.

​Ik zit ook in de Limburgse Raad van de Orde van Advocaten, een orgaan dat de advocatuur in Limburg bestuurt en toezicht houdt op het reilen en zeilen van de advocatuur.

Ik doe tenslotte zogenaamde WVGGZ-zaken. Daarin verleen ik rechtsbijstand aan mensen die net gedwongen

zijn opgenomen (of dreigen te worden opgenomen) in een

psychiatrisch ziekenhuis.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Psychiatrisch patiëntenrecht

- Personen- en Familierecht,

subgebieden:

-Mediation,

- Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

- Ouderschap en erkenning


Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ton van Mil Advocaat Scheidingsmediator is ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nr. 14107714. Het BTWnr. is NL001790426B73

TVM-logo_edited.png
TVM-logo_edited.png

© Ton van Mil     T +31 43-367 21 19     info@tonvanmil.nl

Putstraat 29, 6245 LD Oost-Maarland, (Eijsden), Limburg

MfN_Registermediator-wit.png
vfas_logo-scheidingsmediator.png

Ton van Mil neemt vanaf 29 november 2018 geen derdengelden meer in ontvangst.