top of page

Het toegangsgeld voor de rechtbank: het griffierecht

Het toegangsgeld voor de rechtbank, het griffierecht, bedraagt per 1 januari 2023 voor een scheidingsprocedure éénmalig € 314,-. Dit bedrag is voor beide partijen samen. Voor mensen met een toevoeging geldt een griffierecht van éénmalig € 87,-.

 

Indien het verzoekschrift tot echtscheiding op verzoek van beide echtelieden wordt ingediend (dat is bij mediation het geval) moet iedere partij de helft van het betreffende griffierecht betalen.

 

Bij mediation betaal je dus € 157,00 aan griffierecht per persoon of - als je een toevoeging hebt - € 43,50 aan griffierecht per persoon.

bottom of page