top of page

Alles over scheiden

De scheidingsprocedure op tegenspraak (ieder een eigen advocaat)

Als je ieder een eigen advocaat hebt, is de scheidingsprocedure op tegenspraak de gebruikelijke manier van procederen. Voor enkele uitzonderingen zie onderaan deze paragraaf.

Deze procedure tot echtscheiding verloopt eerst schriftelijk. Daarna vindt een mondelinge behandeling, een zitting, plaats op de rechtbank.

In de meest simpele vorm verloopt de procedure zo:

 

Procedure tot echtscheiding

wat? wanneer?

 • verzoekschrift (door ene partij)

bij start

 • verweerschrift (door andere partij)

uiterlijk na 10 weken (6 weken na betekening van het verzoek + 4 weken extra uitstel)

 • mondelinge behandeling (advocaat+partijen), 3-7 maanden later.

daarna, meestal 1-2 maanden later:

 • uitspraak

Totale duur 8-15 maanden

De andere partij kan ook zelf verzoeken doen aan de rechtbank. Dit heten zogenaamde zelfstandige verzoeken. De procedure is dan wat ingewikkelder:

Procedure tot echtscheiding met zelfstandig verzoek

wat? wanneer?

 • verzoekschrift (door ene partij) bij start

 • verweerschrift met zelfstandige verzoeken (door andere partij), uiterlijk na 10 weken (6 weken na betekening van het verzoek + 4 weken extra uitstel)

 • verweerschrift op zelfstandige verzoeken (door ene partij), uiterlijk 8 weken later

 • mondelinge behandeling (advocaat+partijen), 3-7 maanden later.

 • daarna, meestal 1-2 maanden later:

 • uitspraak

Totale duur 10-18 maanden

 

Deze procedure tot echtscheiding kan dus wel anderhalf jaar duren. Het kan zelfs nog meer tijd in beslag nemen als tussentijds de Raad voor de Kinderbescherming voor onderzoek wordt ingeschakeld. De procedure tot echtscheiding kan dan nog een half jaar tot een jaar langer duren.

Indien één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank (of een gedeelte daarvan) kan daartegen hoger beroep ingesteld worden. Het gerechtshof in Den Bosch gaat dan een beslissing nemen.

 

Soms komen partijen tijdens de echtscheidingsprocedure alsnog tot overeenstemming met elkaar. Op elk moment in de procedure kunnen dan de advocaten samen een brief aan de rechtbank sturen waarin zij melden dat partijen tot een overeenstemming zijn gekomen. De verzoeken die eerder zijn gedaan, worden aangepast en er wordt een gezamenlijk verzoek gedaan aan de rechtbank, waarop de rechtbank vaak een paar weken later uitspraak doet.

 

Ook gebeurt het weleens dat de advocaten van beide partijen met het starten van de echtscheidingsprocedure wachten totdat partijen overeenstemming hebben bereikt. De advocaten dienen dan daarna samen een verzoekschrift in bij de rechtbank. In dat geval verloopt deze echtscheidingsprocedure hetzelfde als bij de scheidingsprocedure samen.

Verder is het nog mogelijk dat beide advocaten besluiten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding te doen en intussen de andere geschillen te regelen.

Waar beslist de rechter over in een scheidingsprocedure?

In de echtscheidingsprocedure neemt de rechter beslissingen over:

 • de echtscheiding

 • het ouderschapsplan, indien van toepassing

 • de kinderalimentatie

 • de partneralimentatie

 • bij wie de kinderen gaan wonen en hoe vaak de ouders ieder de kinderen zien.

 

De hierboven genoemde beslissingen van de rechter gaan allemaal over de periode nadat de echtscheiding is uitgesproken.

 

Tijdens de procedure tot echtscheiding is er dus nog niets geregeld over bv. de kinderalimentatie of andere zaken. Vaak hebben partijen dat echter al zelf gedaan. Indien partijen samen geen afspraken kunnen maken, kan op verzoek van één partij de rechter voorlopige beslissingen nemen. Dat zijn beslissingen die gelden tijdens de scheidingsprocedure Dat gebeurt in een afzonderlijke procedure: de procedure tot het treffen van voorlopige voorzieningen bij echtscheiding.

bottom of page