top of page

Alles over scheiden

De procedure wijziging van voorlopige voorzieningen

Soms zijn er tijdens de echtscheidingsprocedure wijzigingen in de situatie van één van de partijen. Wanneer de andere partij niet instemt met de voorgestelde wijziging, moet er om wijziging van de beschikking voorlopige voorzieningen gevraagd worden.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • de omgangsregeling kan uitgebreid worden omdat de partner een eigen woning heeft, waar de kinderen kunnen blijven slapen;

  • de alimentatieplichtige partner is werkeloos geworden, waardoor er minder alimentatie betaald kan worden.

  • de echtelijke woning is verkocht, waardoor de alimentatieplichtige meer alimentatie kan betalen voor de eigen kinderen, of die van zijn/haar partner;

  • de beschikking voorlopige voorzieningen wordt deels niet nagekomen, waardoor herziening van de beslissing van de rechter nodig is.

 

De procedure tot wijziging van de eerder getroffen uitspraak in voorlopige voorzieningen verloopt grotendeels hetzelfde als de procedure voorlopige voorzieningen. Wel geldt voor de verzoekende partij een zwaardere toegangseis voor deze procedure. Voor kleine wijzigingen kan deze procedure niet worden gevolgd.

bottom of page