top of page

Alles over scheiden

De scheidingsprocedure samen (1 advocaat voor beide partijen)

Als één advocaat of scheidingsmediator voor jullie samen een verzoek tot echtscheiding indient, volgt er meestal 2-3 weken later een uitspraak van de rechtbank.

 

Als er kinderen van 12 jaar of ouder zijn die gehoord moeten worden, kan de procedure 4-6 weken langer duren.

 

De scheidingsprocedure samen is dus de snelste manier om de echtscheidingsprocedure te doorlopen. In dit geval wordt er één gezamenlijk verzoekschrift ingediend. Daarna volgt een ontvangstbevestiging door de rechtbank. Het volgende stuk is de beschikking (= uitspraak) van de rechtbank.

 

Bij deze procedure vindt er geen mondelinge behandeling (zitting) plaats. Jullie zijn het immers samen eens.

 

Bij deze procedure heb je meestal voorafgaand bij een scheidingsmediator overeenstemming bereikt over alle zaken die jullie moesten regelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Bijna altijd vraagt de scheidingsmediator aan de rechtbank dit convenant op te nemen in de beschikking van de rechtbank.

Soms is het verstandig om eerst het verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen, waarbij de advocaat/scheidingsmediator vraagt om uitstel voor het indienen van het echtscheidingsconvenant. Dit is bijvoorbeeld nodig als partijen al apart van elkaar wonen en er minderjarige kinderen zijn. Met het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding ontstaat dan een recht op kindgebonden budget voor 1 ouder of bij co-ouderschap voor 2 ouders.

bottom of page