top of page

Alles over scheiden

Verevening van ouderdomspensioen

De wettelijke regeling is dat bij een scheiding iedere partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd. Dit heet verevening van ouderdomspensioen.

 

De partner krijgt zijn/haar deel van jouw ouderdomspensioen pas vanaf de datum dat jij met pensioen gaat. Jij krijgt jouw deel van zijn/haar ouderdomspensioen pas vanaf de datum wanneer je partner met pensioen gaat.

 

Het deel van je pensioen dat aan je partner wordt toebedeeld, wordt rechtstreeks door het pensioenfonds aan ieder van jullie apart uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd doodgaat, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

Bij je scheiding kun je overigens ook andere afspraken maken: echtgenoten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ook de jaren waarin zij voorafgaand aan hun huwelijk hebben samengewoond mee te laten tellen bij de verdeling (verevening) van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Ook is het mogelijk om een andere verdeling van het ouderdomspensioen af te spreken dan 50/50.

Vanaf 1-1-2023 geldt er waarschijnlijk een nieuwe wet, waarbij verevening van ouderdomspensioen niet meer de wettelijke regel is en niet langer geldt als je met elkaar geen overeenstemming kunt bereiken.

bottom of page