top of page

Alles over scheiden

Conversie

Je kunt ook conversie afspreken. Ook dan wijk je af van de wettelijke regeling van pensioenverdeling.

 

Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex-partner.

 

Conversie kan voor de ex aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat de ex na de dood van de vroegere partner het partnerpensioen misloopt. Zeker indien er kinderen zijn, kan dit grote negatieve financiële gevolgen hebben.

 

De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou je na de dood van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, omdat je dan definitief afstand doet van de helft van je ouderdomspensioen.

LET OP! De conversie in de huidige wettelijke regeling is anders na invoering van de wet verdeling pensioenverdeling 2022. Daar wordt het nabestaandenpensioen over beide partners verdeeld, terwijl nu - bij de huidige wetgeving - het nabestaandenpensioen alleen bij de partner van diegene die de pensioenaanspraken opbouwt, terechtkomt. In de nieuwe wet is diegene die pensioenrechten opbouwt, dus beter af (dan bij de huidige wet), terwijl de partner in de nieuwe wet minder ontvangt bij conversie (dan bij de huidige wet).

bottom of page