top of page

Alles over scheiden

Nabestaandenpensioen (partnerpensioen)

 

Bijzonder nabestaandenpensioen of partnerpensioen.

Dit is het pensioen waar jij recht op hebt als jouw partner (of soms ex-partner) is overleden, terwijl hij/zij voor nabestaandenpensioen verzekerd was.

 

In een pensioenregeling is er een keuze gemaakt uit twee soorten nabestaandenpensioen:

  1. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis is er een ‘potje’ geld gereserveerd voor de uitkering van dit pensioen aan de nabestaanden. Dit ‘potje’ blijft staan, ook als de partner die het pensioen opbouwt, een andere baan heeft of na een scheiding. Bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat de waarde van het nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar de ex-partner. Dit is het bijzonder nabestaandenpensioen. De pensioenuitvoerder doet dit automatisch nadat zij weten dat jij en je ex-partner uit elkaar zijn. Je hoeft er niets voor te doen en jij en je ex-partner krijgen vanzelf bericht.
    of

  2. Nabestaandenpensioen op risicobasis. Dit is een verzekering die uitkeert als de partner overlijdt terwijl hij of zij deelneemt aan de pensioenregeling. De dekking van deze verzekering vervalt als de partner van baan wisselt of na een scheiding. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis is er veelal geen recht op bijzonder nabestaandenpensioen nadat jullie uit elkaar zijn gegaan.

 

Tip Bekijk wat voor nabestaandenpensioen je partner heeft. In het pensioenreglement en de Pensioen123 (dat is een wijze van communicatie vanuit het pensioenfonds, die voldoet aan de wettelijke vereisten) staat of het nabestaandenpensioen op risicobasis of opbouwbasis is.

Kun je het niet vinden of kom je er niet uit? Vraag het dan aan je werkgever of de pensioenuitvoerder.

 

Kunt je afzien van het bijzonder nabestaandenpensioen?

Ja, jij en je aanstaande ex-­partner kunnen bij de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap afspreken om af te zien van het bijzonder nabestaandenpensioen. Er is dan geen bijzonder nabestaandenpensioen voor de achterblijvende ex­-partner.Wilt u dit? Dan moet u dat afspraken in het echtscheidingsconvenant en moet u dat na de scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder.

 

Let op! Het afzien van nabestaandenpensioen kan betekenen dat de gevolgen van het overlijden van de ex-partner nog groter voor je zijn. Als je afhankelijk bent van de ex-partner is het verstandig om bij echtscheiding stil te staan bij de financiele en andere gevolgen van het overlijden van een partner voor de ander.

bottom of page