top of page

Het horen van kinderen door de rechter

In de procedure tot echtscheiding is de rechter volgens de wet verplicht om een minderjarige van minimaal 12 jaar te horen - maar kinderen kunnen hiervan afzien. De rechtbanken hebben voor kinderen een eigen website gemaakt.

 

Ook is er een film van 9 minuten waar waarin goed wordt uitgelegd wat dit kinderverhoor inhoudt.

 

Het betreffende kind krijgt een brief thuisgestuurd van de rechtbank met een uitnodiging voor een gesprek. Bij het horen van het kind zijn de ouders niet aanwezig. De betreffende rechter is opgeleid om dit soort gesprekken te voeren en zal taal gebruiken die aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. Ook zal een kind eerst op zijn/haar gemak gesteld worden.

 

Het is niet zo dat de rechter automatisch de mening van een kind volgt. Het is dus niet zo – dat is een vaak gehoord misverstand – dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen beslissen waar ze gaan wonen. Wel zal de mening van het kind meegenomen worden in de beslissing van de rechtbank.

 

Soms wil een ouder dat een kind dat jonger is dan 12 jaar gehoord wordt door de rechtbank. Het is afhankelijk van de situatie, maar meestal wordt daar negatief op beslist. Hoe jonger het kind is, zeker onder de 10, hoe kleiner de kans is dat het kind gehoord zal worden.

 

Wel zal het kind overigens in een eventueel onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (soms acht de rechter zo’n onderzoek noodzakelijk) gehoord worden. De mening van het kind kan dan toch worden meegenomen.

bottom of page